ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Do końca 1998 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) był central­nym organem administracji państwowej. Z dniem 1 stycznia 1999 r. mają­tek Skarbu Państwa pozostający w zarządzie ZUS stał się nieodpłatną wła­snością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.  Obecnie ZUS jest państwową osobą prawną, a organem nadzorującym zgodność jego działań z obowiązującymi przepisami jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Organami ZUS są: Prezes, Zarząd oraz Rada Nadzorcza ZUS. Prezes Zakładu, wyłoniony w drodze konkursu, jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

DOTACJE CELOWE

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Największe znaczenie mają obecnie dotacje celowe, a więc dotacje finan­sujące (najczęściej tylko częściowo) konkretne zadanie. Niewątpliwą zaletą tej formy dotacji jest możliwość ścisłego określenia i kontrolowania sposobu jej wykorzystania — wiemy dokładnie na co przeznaczone zostały środki pu­bliczne. Częstą wadą dotacji celowych jest natomiast arbitralność decyzji do­tyczących wyboru dotowanych podmiotów (chętnych jest zazwyczaj więcej niż możliwości ich usatysfakcjonowania). Przed arbitralnością decyzji można się bronić formułując ścisłe kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o ta­kie dotacje. Wiadomo jednak, że ustalenie licznych i precyzyjnie określonych kryteriów wyboru nie przekłada się automatycznie na jakość tego wyboru. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PRYWATYZACJA

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Jeśli sprzedawany składnik majątku przynosi obecnie dochody, prywa­tyzacja polega na „sprzedaży” przyszłych dochodów. Oczywiście zwiększa to bieżące możliwości wydatkowe, ale w ogólnym rozrachunku może być bardzo niekorzystne. Operacje tego typu powinny więc być dokonywane bardzo starannie.Istotnym motywem sprzedaży majątku może też być dążenie do ograni­czenia roli Skarbu Państwa jako właściciela przedsiębiorstw komercyjnych. Występowanie władz publicznych w podwójnej roli — ustalającego reguły funkcjonowania gospodarki i właściciela podmiotów w tej gospodarce dzia­łających — nie służy ani państwu, ani gospodarce, ani firmom państwo­wym. Fakt, iż upolitycznienie zarządzania firmami państwowymi jest prak­tycznie nieuchronne, to podstawowy argument za tym, by bezpośredni udział państwa w gospodarce jak najsilniej ograniczyć.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

Zarabianie w internecie

Sierpień 9th, 2011 Brak komentarzy

W Polskim internecie w ostatnim czasie coraz częściej słyszy się na temat wielopoziomowych marketów. Firm jest bardzo dużo i kojarzy się to z tym, że oferują one inne produkty. Są takie firmy, które działają na zasadzie typowego mlm, a drugie na zasadzie programów partnerskich. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że da się zarobić w internecie. Nawet spore pieniądze czasami można zarobić, jednak na nie przeważnie mogą liczyć Ci co działają w programach partnerskich i ci z marketingu sieciowego. Trzeba się po prostu dowiedzieć jak zacząć takie zarabianie. Wiele firm dziś korzysta z tego, aby swoje produkty sprzedawać przez mlm i jest to dla nich bardzo dobra opcja. Zaoszczędzają oni w ten sposób na transporcie czy marketingu stacjonarnym. Dlatego w celu zarabiania pieniędzy warto wybrać odpowiednią firmę dla siebie. Aby taką firmę znaleźć najlepiej jest poszukać na forach internetowych opinii na temat danych firm. W ten sposób mamy okazję wybrać jedną z najlepszych firm na zarobienie pieniędzy.

Kategorie:Biznes i ja Tagi:, ,

Finanse pod stałą kontrolą

Kwiecień 7th, 2011 Brak komentarzy

Niezależnie od tego czy nasza kariera zawodowa związana jest z wykonywaniem pracy etatowej czy szefujemy dużej organizacji międzynarodowej, zarządzanie finansami dotyczy każdego. Wszyscy chcieliby aby środków do dyspozycji było jak najwięcej, to sprawa oczywista. Jednak niezależnie jakimi kwotami zarządzamy, trzeba mieć nad nimi stała kontrolę. Gdy trzeba liczyć każdy grosz i brakuje środków, wówczas zazwyczaj do każdej wydanej złotówki przywiązujemy duża wagę i zastanawiamy się dwa razy nad każdym zakupem. Ale gdy pieniędzy przybywa, łatwo stracić czujność i chętniej pozwalać sobie na rozrzutność. A przecież nie od dziś wiadomo, że pieniądz robi pieniądz. I chwilowa poprawa kondycji finansowej nie powinna pozbawić nikogo rozsądnego wydawania pieniędzy, bowiem w każdej chwili może nadejść kolejny kryzys. Dlatego zatem warto systematycznie i konsekwentnie oszczędzać , najlepiej jakąś stałą część wypracowanych zysków. Nawet od małych kwot, umieszczonych na lokacie czy funduszach inwestycyjnych po latach systematycznych wpłat mogą urosnąć całkiem spore zyski.

Kategorie:Biznes i ja Tagi:,

Co to jest e-biznes?

Marzec 4th, 2011 Brak komentarzy

Pojęcie e-biznesu rozumiane jest jako prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu elektronicznych narzędzi komunikacji w szczególności internetu w celu wymiany informacji między kontrahentami, dystrybutorami oraz klientami a także przesyłania dokumentów, podpisywania kontraktów, pozyskiwania klientów, oraz zdobywania wiedzy. E- biznes może być rozwijany w branżach marketingowych, szkoleniowych, finansach, logistyce, dystrybucji a także zarządzaniu. Wyróżniamy 4 sektory e-biznesu. Najczęściej spotykanym obszarem e-biznesu jest B2C, który obejmuje wszelkiego rodzaju sklepy internetowe kierowane do klientów indywidualnych oraz C2C gdzie występuje handel między indywidualnymi użytkownikami (aukcje internetowe, listy dyskusyjne z ogłoszeniami) Największy wolumen obrotów znajduje się w obszarze B2B do którego należą m.in. giełdy towarowe. Najrzadziej spotykanym obszarem jest C2B gdzie na specjalnych serwisach zamieszczane są oferty od potencjalnych nabywców z możliwością odpowiedzi na ogłoszenia.

Czym są obligacje ?

Luty 23rd, 2011 Brak komentarzy

Obligacje to bardzo ciekawe produkty finansowe, które umożliwiają zadłużanie się państwa (lub rzadziej innych podmiotów), aby sfinansować bieżące wydatki. Można więc powiedzieć, że to dzięki obligacjom mamy m.in. bezpłatne szkolnictwo i strzeże naszego bezpieczeństwa policja. Na czym więc polega istota obligacji? Jest to zobowiązanie państwa lub innego podmiotu, że za określony na certyfikacie obligacji czas wykupi jej równowartość wraz z określonymi odsetkami. Zasadą działania więc obligacje przypominają lokaty bankowe, jest jednak kilka różnic. Pierwszą i najważniejszą dla nabywcy obligacji, jest gwarancja osiągnięcia zysku z odsetek ponad stopę inflacji. Państwo bowiem gwarantuje, że wypłaci kwotę obligacji wraz z odsetkami powiększonymi o określony pułap ponad inflację, oprocentowanie lokat zaś często nie nadąża za zmianą stopy inflacji. Ponadto obligację można wykupić przed czasem, na jaki obowiązuje, nie tracąc przy tym odsetek. Obligacje można kupić na bardzo długi czas, nawet dziesięcioletni, a z reguły nie ma dłuższych lokat niż dwuletnie. Państwo także na pewno swe obligacje wykupi, natomiast teoretycznie bank może zbankrutować, choć to bardzo mało prawdopodobne.

Kategorie:Czy warto Tagi:, ,

Samodzielna sprzedaż reklam

Luty 12th, 2011 Brak komentarzy

Wyróżnić możemy kilka sposobów na zarabianie w Internecie. Wyróżnia się Google AdSens, programy partnerskie, sieci reklamowe jak również i samodzielną sprzedaż reklam. Ostatnia metoda jest najpewniejsza co do płatności. Jest to najlepszy sposób na zarabianie na stronach WWW. Owszem jednak patrząc na pozyskiwanie klientów, to jest to niewątpliwie bardzo wielki problem. Przyciąganie rozsądnych reklamodawców jest trudnym zadaniem, gdyż większość z nich woli korzystać z usług sieci reklamowych. W ten sposób zyskać mogą szybki i wygodny dostęp do licznych serwisów. Kiedy na samym początku naszej działalności zarobkowej umieścimy dział, który będzie dotyczył reklamowania się samemu w serwisie naszym jest ogromną szansą, że ktoś się skusi. Nie należy jednak liczyć na rozsądne oferty zanim strona WWW nie przekroczy ogromnej liczby unikalnych użytkowników miesięcznie. Wtedy dopiero będziemy mogli cieszyć się wielką popularnością i zainteresowaniem naszą działalnością rozsądnych reklamodawców. Warto również zaangażować się, bo inaczej będziemy narażeni na porażkę.

Kategorie:Biznes i ja Tagi:,

Finansowanie kościoła

Luty 11th, 2011 Brak komentarzy

Kościół jest jednostką finansowaną najbardziej przez samych parafian. To oni dając ofiarę w niedziele na składkę, czy też opłacając mszę powodują, że ksiądz może utrzymać taką parafię. Oczywiście na pewno jakieś pieniądze otrzymuje z kurii czy też od sponsorów, aczkolwiek głównym źródłem jest właśnie datek parafian. Jednakże co w sytuacji gdy jest jakaś biedna gmina, gdzie każdy liczy grosz do grosza, gdzie każdy ogląda każdą wydaną złotówkę przed wydaniem? Z pewnością nie jest tam łatwo, aczkolwiek da się także w jakiś sposób z tego wyżyć. Na pewno nie jest zbyt bogato i pięknie, aczkolwiek w takiej parafie jest z pewnością łatwo wszystko zorganizować. Ludzie są o wiele bardziej przyjaźni niż w przypadku większych parafii. Każdy się ze sobą zna i każdy doskonale wszystko o sobie wie i na pewno jest im lepiej. Ksiądz ma możliwość poznać każdego parafianina. Dlatego też nie ważne jest piękno wizualne kościoła. Najważniejsze jest właśnie jaka mocna jest więź między członkami tej wspólnoty.

Młoda firma

Luty 2nd, 2011 Brak komentarzy

Zakładanie firmy nie jest zadaniem prostym, i bardzo często przysparza nam wiele stresu. Przy tym działaniu towarzysza nam takie same emocje jak podczas brania ślubu. Skąd rodzi się firma? Oczywiście z naszych pomysłów, chęci zmiany jak również i rozwoju. Biznes tworzony jest z niczego, a później dążymy do wielkiego sukcesu, i stajemy się ludźmi wielkiego przedsięwzięcia. W takiej sytuacji pojawia się wiele nowych elementów, który do tej pory nie znaliśmy. Wchodzimy w całkiem inny świat, i w nim stajemy się ludźmi odpowiedzialnymi. Jeśli zależy nam na tym, by firma dawała nam wielkie zyski, należy pamiętać o dwóch najważniejszych rzeczach, które są wręcz niezbędne. Jednym z podstawowych jest wiedza. Bez niej nie damy sobie rady z prowadzeniem własnej działalności. Największa wiedza dotyczy podatków oraz opłat, które należy prowadzić w firmie. Drugim elementem, który musi być dobrze przemyślany to oczywiście finanse. Zakładając firmę już na samym początku musimy posiadać pieniądze, dlatego najlepiej postarać się o dotację unijną.

Kategorie:Biznes i ja Tagi:

CO JEST POKRYWANE ZE ŚRODKÓW PFRON?

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Ze środków Funduszu pokrywane są również kosz­ty jego działalności oraz koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy w wysokości nie wyższej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań.Do określenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami Fundu­szu został upoważniony minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo­łecznego. Wydanie tego aktu wykonawczego zajęło niemal 6 lat — szcze­gółowe zasady gospodarki finansowej i gospodarowania środkami PFRON reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 lipca 2003 r.. W rozporządzeniu ustalono m.in. zasady umarzania zobowiązań wobec Funduszu oraz zakres ewidencji prowadzo­nej przez Fundusz, a także zakres informacji podawanych do publicznej wiadomości.PFRON prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego uchwalanego jako załącznik do ustawy budżetowej. Zmiany w planie dokonywane są na wniosek Zarządu Funduszu przedkładanego mi­nistrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.Informacja o działalności Funduszu jest składana corocznie Radzie Mi­nistrów przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

ZADANIA I ZAKRES

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy
  • Realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zadań wynikających z programów rządowych,programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej,finansowanie lub dofinansowywanie badań, ekspertyz i analiz doty­czących rehabilitacji zawodowej i społecznej.Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane są przez Biuro i oddziały Funduszu oraz przez samorządy powiatowe (staro­stów, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz powiatowe urzędy pracy), a także przez samorządy wojewódzkie. Środki Funduszu są przekazywane samorządom wojewódzkim i powiatowym według algorytmu określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów. Rodzaje zadań powiatu i wojewódz­twa, które mogą być finansowane ze środków PFRON, określają rozporzą­dzenia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznegoPFRON przekazuje też środki podmiotom realizującym zadania zleco­ne przez Fundusz lub inne zadania wynikające z ustawy na podstawie za­wartych z nimi umów.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ OTRZYMUJE DOTACJE CELOWE

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wymienia ponadto wiele innych rodzajów przychodów Funduszu, takich jak m.in.: dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych, odsetki od obligacji Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego oraz lokat terminowych, dochody z dzia­łalności gospodarczej. Od 2003 r. Fundusz otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na do­finansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz na zre­kompensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podat­ku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie zapisami ustawowymi nie więcej niż 30% wydatków PFRON przeznaczane jest na:wyrównywanie różnic między regionami, tam, gdzie stopa bezrobo­cia jest wyższa niż 110% średniej krajowej stopy bezrobocia lub nie ma warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SKŁAD ZARZĄDU FUNDUSZU

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

W skład Zarządu Funduszu wchodzą Prezes Zarządu Funduszu i jego dwaj zastępcy. Prezesa, wyłonionego w postępowaniu konkursowym, po­wołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na pięcio­letnią kadencję. Strukturę organizacyjną PFRON tworzą: Biuro i oddziały. Do roku 1998 utworzono 29 oddziałów o zasięgu ogólnokrajowym; w 1999 r. — wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej kraju — liczbę oddziałów zmniejszono do szesnastu.Statut PFRON, zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw zabez­pieczenia społecznego, reguluje kwestie związane z organizacją i trybem działania Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zakres działania Biura i oddziałów.Podstawowym źródłem przychodów Funduszu są wpłaty zakładów pra­cy, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy od ustalonego ustawowo.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został utworzony na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jako państwowy fundusz celowy z oso­bowością prawną. Obecnie PFRON działa na podstawie ustawy z 27 sierp­nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana — do lipca 2006 r. uchwalono 38 nowelizacji.Fundusz jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zabez­pieczenia społecznego. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. Prezesem Rady Nadzorczej jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepeł­nosprawnych; pozostali jej członkowie to: przedstawiciel ministra właści­wego do spraw finansów publicznych oraz przedstawiciele organizacji po­zarządowych. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

W STRUKTURZE WYDATKÓW

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymienia ok. 50 rodzajów kosztów, które mogą być finansowane ze środków Fundu­szu Pracy. Wymienić tutaj można zarówno świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym, jak też wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobo­ciu, takie jak: szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób,stypendia wypłacane bezrobotnym odbywającym szkolenia oraz sta­że dla osób uczestniczących w przygotowaniu zawodowym wraz zeskładkami na ubezpieczenia społeczne,roboty publiczne,dodatki aktywizacyjne.Fundusz Pracy nigdy nie przeznaczał większości swoich środków na ak­tywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Początkowo w strukturze jego wydatków dominowały zasiłki dla bezrobotnych, później coraz większą ro­lę zaczęły odgrywać zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

CO MOŻE FUNDUSZ PRACY?

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Fundusz może także otrzymywać dotacje z budżetu państwa oraz środ­ki z Unii Europejskiej. Za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych Fundusz może zaciągać kredyty i pożyczki na uzupełnienie środków na wypłatę zasiłków. W latach 1990-1997 dotacja z budżetu państwa stanowiła średnio 62,8% przychodów Funduszu Pracy. Od 1998 r. udział ten istotnie zmalał — do roku 2000 wynosił on średnio ok. 14,4%. W 2001 r. dotacje zostały znacznie zwiększone do 2,7 mld zł (w 2000 r. — 0,8 mld zł), co odpowiadało 31,9% ogółu przychodów zrealizowanych przez Fundusz. W kolejnych dwóch latach dotacje budżetowe stanowiły średnio 39,7% przychodów Fundu­szu Pracy. Kiedy Fundusz przestał wypłacać zasiłki i świadczenia przedemerytalne (sierpień 2004 r.), dotacja została zmniejszona, a od 2005 r. Fundusz przestał być dotowany z budże­tu państwa.Środki przekazywane z budżetu państwa nie były wystarczające. Z powodu złej sytuacji finansowej Fundusz Pracy zaciągał kredyty od 2000 r., a na koniec roku 2004 r. stan jego za­dłużenia wyniósł 4,3 mld zł. W ciągu roku 2005 spłacono część zadłużenia (1,0 mld zł).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

FUNDUSZ PRACY

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Fundusz Pracy został utworzony na mocy ustawy z 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu jako następca Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawo­dowej. W następnych latach Fundusz działał na podstawie ustawy z 16 paź­dziernika 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu oraz ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a obecnie podstawą prawną jego działalności jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za­trudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to fundusz nieposiadający osobowości prawnej, którego dysponen­tem jest minister właściwy do spraw pracy.Przychody Funduszu pochodzą przede wszystkim z obowiązkowych składek opłacanych przez pracodawców. Poborem składek zajmuje się Za­kład Ubezpieczeń Społecznych, któremu Fundusz refunduje koszty poboru w wysokości 0,5% kwoty przekazanych składek.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SKOMPLIKOWANY SYSTEM POWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Grudzień 30th, 2014 Brak komentarzy

Od 1997 r. w KRUS może także funkcjonować Fundusz Motywacyj­ny, powoływany przez Prezesa Kasy, w porozumieniu z Radą Rolników. Fundusz ten tworzony jest w ramach odpisu na Fundusz Administracyjny, naliczanego z Funduszu Składkowego. Dysponentem Funduszu Motywa­cyjnego jest Prezes Kasy, działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Rolników. Wypłaty z Funduszu Motywacyjnego są realizowane poza limitami ustalonymi dla wynagrodzeń w państwowej sferze budże­towej. Skomplikowany system powiązań finansowych pomiędzy funduszami funkcjonującymi w tamach KRUS wraz z ich zewnętrznymi źródłami finan­sowania oraz najważniejszymi kierunkami wydatków przedstawia schemat na s. 229.Do określenia szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finanso­wej KRUS upoważniono ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.Sprawozdanie z działalności KRUS i Funduszu Składkowego, wraz z opinią Rady Rolników, Prezes KRUS przedstawia ministrom właściwym do spraw: zabezpieczenia społecznego, rozwoju wsi oraz finansów publicz­nych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: