Archive for Kwiecień, 2008

POLE PRZYSPIESZENIA

Delikatne przyspieszenie wynoszące 1 m/s2 przekształca jego chód w trucht. Wymaga to małego wysiłku. Przyspieszenie na starcie w bie­gu na 100 m dochodzi do 2—3 m/s2. Tego rzę­du przyspieszenie występuje na powierzchni Ziemi dzięki grawitacji, a masa Ziemi jest rzę­du 1024 kg. Lekkoatleta, wykorzystując w isto­cie coś, co jest oddziaływaniem elektromagne­tycznym, osiąga je dzięki masie kilku kilo­gramów swoich mięśni. Pole przyspieszenia, nazywane przez nas grawitacją, choć słabe, jest wszechobecne. Nie można go ani usunąć, ani zneutralizować. Wy­pełnia wszechświat podobnie jak czas i prze­strzeń. Ponieważ istnieją ładunki elektryczne zarówno dodatnie, jak i ujemne, silne oddzia­ływanie elektryczne można dokładnie wyelimi­nować, jeśli rozporządza się taką samą ilością ładunku o znaku przeciwnym. Masa grawita­cyjna, o ile wiemy, ma tylko jeden znak i za­wsze powoduje przyciąganie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W NIEWIELKIM STOPNIU

A jednak tylko w niewielkim stopniu zacho­wanie znanych nam z codziennego doświadcze­nia rzeczy jest zależne od grawitacji. Oddzia­ływaniem odgrywającym największą rolę jest oddziaływanie elektromagnetyczne. To właśnie oddziaływanie leży u podłoża wszystkich me­chanicznych właściwości materii, tak jak elek­trycznych i magnetycznych. Dlatego też wy­pada nam powrócić do wyobrażonego przez nas laboratorium, aby zbadać podstawowe cechy tego zjawiska. Nikt nie będzie zaskoczony, jeśli posłużymy się pojęciami ładunku elektrycznego elektromagnetycznego odpowiednika stałej grawitacyjnej, lecz jest zadziwiające, że dodat­kowo powinniśmy wprowadzić zupełnie od­mienne pojęcie — masy bezwładnej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.