Archive for Maj, 2008

WIELKOŚĆ PRZYSPIESZENIA

Jednakże czy wielkość przyspieszenia atomu zależy zarówno od czegoś w atomie, jak i od czegoś w kuli? Dołączamy do atomu platyny drugi atom i obserwujemy, jak się porusza pa­ra atomów. Przyspieszenie pary jest dokładnie takie samo jak przyspieszenie pojedynczego atomu! Dlatego też przypuszczamy, że wielkość przyspieszenia zależy wyłącznie od jakiejś właściwości kuli. Sprawdzamy to przypuszczenie, ! podwoiwszy rozmiar kuli. Obserwujemy dwu­krotne zwiększenie wszystkich przyspieszeń. Wyprowadzamy więc wniosek, że platynowa i kula jest zawsze otoczona przez coś, co można nazwać polem przyspieszenia, i Każ­demu punktowi w przestrzeni jest przypisane  przyspieszenie, którego doświadczy dowolny  obiekt, jeśli zostanie umieszczony w tym  punkcie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W PRZYPADKU MIEDZI

W przypadku miedzi wytwarza słabsze pole, węgla — jeszcze słabsze, wodoru w postaci ciała stałego — naj­słabsze ze wszystkich. Dla atomów każdego pierwiastka istnieje charakterystyczna wiel­kość, która określa siłę tego pola — jest to ładunek ciała wytwarzającego pole przyspiesze­nia. Wielkość tę nazywamy masą grawitacyjną. Do zmierzenia jej przyjęto pewien wzorzec. W praktyce wzorcem jest sztaba ze stopu pla­tyny z irydem, której przypisuje się masę jed­nego kilograma (kg). Platynowo-irydowa kula o masie 1 kg w każdym punkcie przestrzeni nadaje ciałom ściśle określone przyspieszenie wyrażone w m/s2. Aby zmierzyć nie znaną ma­sę grawitacyjną innej kuli, zastępujemy nią kulę platynowo-irydową i mierzymy, jakie przyspieszenie nadaje ciałom w tym punkcie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

STOSUNEK PRZYSPIESZEŃ

Stosunek przyspieszeń wyznacza stosunek mas. Dlatego też masa grawitacyjna jest proporcjo­nalna do przyspieszenia, jakie nadaje innym ciałom na danej odległości. Współczynnikiem proporcjonalności — uniwersalną stałą fizyczną jest stała grawitacyjna oznaczana literą G, Jej wartość, 6,67 • 10-11 m3/kg • s2 (w układzie SI — N • m2 kg“2), jest przyspieszeniem nada­wanym przez ciało o masie jednego kilograma innemu ciału o takiej samej masie odległemu o    jeden metr. To przyspieszenie jest bardzo maleńkie. Grawitacja jest zatem skrajnie sła­bym oddziaływaniem. Nie wydaje się ona bardzo słaba, gdy prze­wracamy się na ziemię lub próbujemy wysłać statek kosmiczny na księżyc, lecz jest właśnie taka w porównaniu do innych oddziaływań. Człowiek spaceruje z prędkością około 1 m/s.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.