Archive for Lipiec, 2008

WIELU TEORETYKÓW

Wielu teoretyków lu- i bi sprowadzać trzy poprzednie rodzaje ruchu do zderzeń i wtedy rozpatrują czwarty rodzaj : jako fundamentalny.Ruchy rodzaju drugiego i trzeciego są powtarżalne. Dana sytuacja powraca po upływie 1 pewnego czasu: wahadło przechodzi przez ten 1 sam punkt w przestrzeni i w tym samym kierunku, Ziemia co roku wraca do tego samego  punktu na swej orbicie. Owa dana sytuacja < w pewnych przypadkach jest nazywana fazą  ruchu, czas, jaki upływa między kolejnymi fa­zami — okresem ruchu, a jego odwrotność — częstotliwością. Ważnym szczegółem dotyczą­cym takich ruchów jest to, że dostarczają one j miar czasu: ruch Ziemi, ruch wahadła dziadko­wego zegara, drgania mechaniczne kryształu kwarcu, drgania elektromagnetyczne promie­niowania cezu. Ciągle powtarzające się fazy odmierzają czas.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

BŁĘDNE KOŁO FIZYKI

Dlatego też powstaje sytuacja następująca. Ruch niejednostajny dostarcza nam miary cza­su, który, wraz z przestrzenią, służy nam jako ramy przy opisie innych ruchów niejednostaj­nych. Nie można mierzyć przestrzeni bez rze­czy odbijających światło — bez ruchu niejed­nostajnego czwartego rodzaju. Rzeczy intere­sujące fizykę, z kolei, do swej identyfikacji wymagają ruchu niejednostajnego. A źródłem ruchu niejednostajnego jest oddziaływanie. Oto błędne koło fizyki . Oddziały­wania określają rzeczy. Oddziaływania okreś­lają przestrzeń i czas. Zachowanie się rzeczy w przestrzeni i czasie określa oddziaływania! Fizyka, skoro rozstrzygnęła kwestię, jakie rzeczy proste istnieją i jak najlepiej zmierzyć opisać ich ruch w ramach czasoprzestrzeni, ma za zadanie opisać w możliwie najprostszy sposób oddziaływania, jakie zachodzą między i nimi.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ENERGIA

Wyszukanie najprostszego sposobu zna­czy w tym kontekście wyszukanie najogólniej stosowalnych praw nimi rządzących, zawiera­jących jak najmniejszą liczbę pojęć. Dwoma i ważnymi pojęciami są tu energia i pęd. Wiel­kości owe, wywodzące Się z naszych intuicji dotyczących pracy i siły, zatrzymywania ciał wprawiania ich w ruch itd., znalazły zastoso­wanie przy opisie wszystkich oddziaływań, bez względu na ich pochodzenie, do tego stopnia, że można w pełni uznać fizykę oddziaływań za studia nad zamianą energii i pędu. Lecz u pod­staw pojęcia pędu oraz idei energii ruchu (energii kinetycznej) leży inne pojęcie — masy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.