Archive for Sierpień, 2008

KOLEJNE POWTÓRZENIE

Kolejne powtórzenie tej operacji pozwala nam wyznaczyć trzecie poło­żenie czoła pociągu i czas tego położenia, a na­stępnie prędkość, jaką miał pociąg między dru­gim i trzecim położeniem. Jeśli ta prędkość jest taka sama jak pierwsza prędkość, ruch pociągu jest jednostajny. Jeśli jest odmienna, jego ruch jest niejednostajny. Biorąc pod uwa­gę różnicę prędkości i czas, jaki upłynął między ich pomiarami, możemy wyznaczyć tempo zmiany prędkości — przyspieszenie. Najprostszym rodzajem przyspieszenia jest przyspieszenie stałe. Aby sprawdzić, czy ono występuje, trzeba przeprowadzić czwartą ope­rację. Jeśli w danym czasie zmiana prędkości jest stała, to przyspieszenie jest jednostajne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZMIANA PRZYSPIESZENIA

Jeśli stwierdzi się, że jest inaczej, można zmie­rzyć zmianę przyspieszenia. Najprostszym ro­dzajem przyspieszenia zmiennego jest przyspieszenie proporcjonalne, do odległości. Aby to sprawdzić, trzeba przeprowadzić piątą operację, czyli dokonać dziesięciu odczytów wskazań zegara. W praktyce, aby poprawić  dokładność, dokonalibyśmy więcej odczytów niż dziesięć, stosując automatyczne urządze­nie odczytujące — np. kamerę filmową. Jed­nak rzeczą najważniejszą jest uświadomie­nie sobie, że dla przeprowadzenia pomiaru prędkości trzeba wykonać co najmniej cztery odczyty wskazań zegara, a dla stwierdzenia zmienności przyspieszenia — co najmniej dziesięć odczytów.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

RODZAJ RUCHU

Czwarty rodzaj ruchu jest nieco odmienny i od poprzednich. Zachodzi wtedy, gdy wskutek przejściowego oddziaływania następuje w bardzo krótkim czasie zmiana ruchu z jednego jednostajnego na inny jednostajny lub z ruchu prostego niejednostajnego, jak rodzaje dru­gi i trzeci, na inny tego samego rodzaju. W ru­chy tego rodzaju obfituje świat kwantowy — ; mówimy wtedy o przejściach z jednego stanu j w inny stan. Nacisku nie kładzie się na sam  ruch, który często jest po prostu nieobserwo- walny, lecz na stany początkowy i końcowy, j Pierwszorzędnymi przykładami tego rodzaju i ruchu są zderzenia między cząstkami — elek­tron—elektron, elektron—foton — czy między  bilami. Innym przykładem jest odbicie fali na 3 granicy między ośrodkami. Oddziaływanie zachodzi, z dużym przybliżeniem, jedynie w tym i ograniczonym obszarze przestrzeni i czasu,  w którym odległość między cząstkami jest bardzo mała, a w przypadku odbicia fali — gdy  przylega ona do granicy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.