//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2008

ZWARIOWANA SYTUACJA

Wrzesień 26th, 2008 Brak komentarzy

Jeśliby ogryzek jabłka był fotonem, zarówno stojący na chodniku, jak i jadący samochodem byliby zgodni, że leciał on z prędkością światła — prędkość samocho­du nie odgrywałaby żadnej roli. Tak więc fo­tony okazują się obiektami zupełnie niezgod­nymi ze zdrowym rozsądkiem. Foton porusza się z prędkością światła względem wszystkich obserwatęrów niezależnie od tego, z jaką pręd­kością się oni poruszają. Całkiem zwariowana sytuacja! Czy odrzucimy naszą konwencję, ponieważ prowadzi do tak dziwnych konsekwencji, czy też wyrzekniemy się wiary, że wszystkich jed­nostajnie poruszających się obserwatorów obo­wiązują te same prawa fizyki? Jak zawsze, jedynym arbitrem jest eksperyment, a on po­kazuje jednoznacznie, że nasza konwencja jest zgodna z zachowaniem _się rzeczy, które inte­resują fizykę.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CZAS I PRZESTRZEŃ

Wrzesień 10th, 2008 Brak komentarzy

Powinniśmy pogodzić się z fak­tem, że podobnie jak rzeczy ze świata małych odległości i krótkich przedziałów czasu oraz bardzo dużych odległości i bardzo długich przedziałów czasu odbiegają od naszych zdro­worozsądkowych wyobrażeń, tak rzeczy poru­szające się z wielką prędkością nie przystają do naszego codziennego doświadczenia. Tak bliskie nam czas i przestrzeń są jedynie naszym ludzkim sposobem odbierania i rozu­mienia rzeczywistości, którą nauczyliśmy się nazywać czterowymiarowym kontinuum — czasoprzestrzenią. Każdy obserwator „postrze­ga” ją we właściwy sobie sposób, rozszczepia­jąc na jeden wymiar czasowy i trzy wymiary przestrzenne. To, co „postrzegają” obserwatorzy-ludzie lub obserwatorzy-byty mityczne, by­łoby w oczywisty sposób nie związane z tema­tem książki, jeśliby różniło się od tego, co „po­strzegają” obiekty fizyczne.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: