Archive for Wrzesień, 2008

RUCH JEDNOSTAJNY

Jeśliby nawet zostały odkryte, nie znaczyłoby to, że powinno się zrezygnować z podstawowej idei teorii względności, idei, zgodnie z którą we wszystkich laboratoriach poruszających się względem siebie z jednostaj­ną prędkością obowiązują te same prawa fizy­ki. Wydaje nam się, że żadna z jednostajnych ; prędkości nie jest wyróżniona. Gdyby było ; inaczej, poruszające się jednostajnie układy odniesienia byłyby zhierarchizowane; wyróż­niony byłby układ pozostający w absolutnym spoczynku. Czym byłby ten absolutny spoczy­nek, nikt nie wie. Uprawiamy fizykę zakłada­jąc, że coś może być w spoczynku tylko wzglę­dem czegoś innego. Ruch jednostajny, to jest ruch ze stalą pręd­kością wzdłuż linii prostej, odgrywa specjalną rolę w fizyce.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WAŻNE PYTANIE

Zilustrowały to obszernie prowa­dzone dotychczas rozważania. Przed Newtonem nie uświadamiano sobie, że taki ruch jest na­turalnym stanem rzeczy. Wydawało się nie­zbędne wyjaśnienie, dlaczego strzała po opusz­czeniu łuku kontynuuje lot. Pytano się, co utrzymuje ją w ruchu. Newton odkrył, że bar­dziej płodne jest pytanie, co ją zatrzymuje. Od czasów Newtona pytania: „Co zatrzymuje ruch rzeczy?” i „Co wszczyna ich ruch?” zdomino­wały fizykę. Niewątpliwie równie ważne py­tanie „Co utrzymuje ruch rzeczy?” odłożono, zadowalając się przyczepieniem do ruchu ety­kiety „naturalny”. Moglibyśmy powiedzieć, że tym, co utrzymuje ruch rzeczy, jest tajemnicza siła, lecz dla większej precyzji (pojęcie tajem­niczej siły jest zbyt szerokie), mówimy, że tym, co utrzymuje ruch rzeczy, jest ich bezwładność.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POCHODZENIE BEZWŁADNOŚCI

Niektórzy fizycy obecnie zaczęli zastanawiać się nad pochodzeniem bezwładności — nieco j. więcej będzie o tym w rozdziałach późniejszych lecz istotą fizyki jest skupianie uwagi na oddziaływaniach. A oddziaływania odkrywa się przez obserwację odchyleń od ruchu jednostaj­nego. Kontynuując rozważania nad znaczeniem na­szej techniki pomiarów, powróćmy na tory ko­lejowe i rozpocznijmy ilościowe określanie ru­chu naszego pociągu. Odbijamy impuls świetlny od czoła pociągu i notujemy zarówno czas, w którym ten impuls wysłaliśmy, jak i czas jego powrotu. Te dwa pomiary czasu, dzięki naszej konwencji dotyczącej synchronizacji ze­garów, umożliwiają nam wyznaczenie zarówno położenia czoła pociągu, jak i czasu, w którym zajmowało ono to położenie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.