//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2008

NASZA KONWENCJA

Październik 24th, 2008 Brak komentarzy

Jeśli ten sam mion będzie leciał względem nas z prędkością bliską prędkości światła, to wyznaczymy o wiele dłuższy czas jego życia. Względem nas mion przemierza być może 10 km w czasie między powstaniem i rozpadem. Względem bardzo prędko poruszającego się obserwatora odległość ta jest o wiele krótsza. Jest jasne, że nasza konwencja pomiaru czasu-tam i odległości pro­wadzi w następstwie do tego, iż takie pomiary czasu i przestrzeni są względne w stosunku do obserwatora.Nasza konwencja wydawała się bardzo zdro­worozsądkowa i prosta, gdy ją wprowadzili­śmy. Dlaczego daje takie osobliwe efekty, gdy rozpatrujemy jednostajnie poruszających się obserwatorów? Osobliwość ta ma źródło w przy­jęciu przez każdego obserwatora tej samej wartości prędkości światła.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

RACJONALNE ZAŁOŻENIE

Październik 23rd, 2008 Brak komentarzy

Z jednej strony za­łożenie to jest całkowicie racjonalne. Prędkość światła pojawia się w równaniach pola elektro­magnetycznego Maxwella jako uniwersalna sta­ła fizyczna. Ponadto Newton wskazał na fakt że ruch jednostajny jest naturalnym staneir ciał fizycznych, gdy nie działają na nie żadne siły. Ponieważ nie ma niczego, o czym możne by orzec, że znajduje się w absolutnym spo­czynku, każdy ruch jednostajny jest względny Żaden z ruchów jednostajnych nie jest wyróż­niony. Dlatego też te same prawa przyrody powinny obowiązywać we wszystkich ukła dach poruszających się jednostajnie, a więc i prędkość światła musi być tą samą stałą uni­wersalną dla wszystkich poruszających się jed­nostajnie obserwatorów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NASZE DOŚWIADCZENIE

Październik 4th, 2008 Brak komentarzy

Tak więc przyjęcie tej samej wartości dla prędkości światła przez wszystkich obserwatorów przy wyznaczaniu położenia w przestrzeni zdarzeń i czasu ich zajścia jest nie tylko racjonalne — jest nie­uniknione. Z drugiej strony nasze doświadczenie pod­powiada nam, że w przypadku, gdy jedziemy samochodem z prędkością 100 kilometrów na godzinę (w skrócie: 100 km/h) i wyrzucimy do tyłu ogryzek jabłka z prędkością 20 km/h względem samochodu, to nieaprobujący tego czynu dżentelmen na chodniku zobaczy, że ogryzek przelatuje obok niego z prędkością 80 km/h. Względem nas ogryzek jabłka leciał z prędkością 20 km/h; względem niego — z prędkością 80 km/h.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: