//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2008

FIZYKA NIE ULEGA ZMIANIE

Listopad 24th, 2008 Brak komentarzy

W czasie z A do B, wszyscy obserwatorzy — nie­zależnie od tego, jaka byłaby ich prędkość względna — zgodziliby się, że zdarzenie w A zaszło przed zdarzeniem w B. Wszyscy zatem będą zgodni w kwestii, oo zaszło wcześniej, a co zaszło później, gdy mają do czynienia z przyczynami i skutkami. Fizyka więc nie ulega zmianie. Gdyby jednak foton w tym czasie nie mógł przelecieć z A do B, znaleźliby się tacy obserwatorzy, którzy spostrzegliby, że zdarzenie w B zaszło przed zdarzeniem w A. W przypadku takich zdarzeń przeszłość i przy­szłość nie mają charakteru absolutnego. Fizyka zachowałaby się obojętnie wobec braku zgody między obserwatorami w kwestii, które z tych zdarzeń zaszło wcześniej, a które później, po­nieważ zajście jednego z nich nie miałoby wpływu na zajście drugiego (gdyż światło prze­nosi oddziaływania najprędzej).

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NA PIERWSZY RZUT OKA

Listopad 6th, 2008 Brak komentarzy

Tak więc, choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że przez re­latywistyczną żonglerkę czasem i przestrzenią świat mógłby zwariować, pozostaje on nadal przy zdrowych zmysłach, aczkolwiek nieco wy­koślawiony. Istnieje absolutna przeszłość i ab­solutna przyszłość — dwa obszary czasoprze­strzeni, w których wszyscy obserwatorzy do­strzegają to samo czasowe uporządkowanie zdarzeń. Oprócz tych dwóch teoria względności wprowadziła nowy obszar czasoprzestrzeni, obszar, w którym różni obserwatorzy dostrze­gają różne czasowe uporządkowanie zdarzeń. Eddington nazwał ten obszar „absolutne gdzie indziej”. Obiekty poruszające się względem nas do­świadczają różnego czasu i różnej przestrzeni. Na szczęście jest to czynnik, który trzeba wziąć w rachubę tylko wtedy, gdy ich względ­na prędkość jest bliska prędkości światła.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: