Archive for Grudzień, 2008

TEORIA WZGLĘDNOŚCI

Jednakże cząstki elementarne pędzące z prędkością bliską pręd­kości światła zachowują się tak, jakby „po­strzegały” takie samo rozszczepienie czasoprze­strzeni, jakie „postrzegałby” obserwator poru­szający się z tą samą prędkością. Miony poru­szające się z wielką prędkością naprawdę żyją dłużej. Eksperyment wykazuje, że długość w kierunku ruchu naprawdę ulega skró­ceniu. Gdybyśmy podróżowali z prędkością bliską prędkości światła, licząc według czasu ziemskiego żylibyśmy dłużej (chociaż nie za­uważylibyśmy żadnej różnicy). Rzeczy n a- prawdę zachowują się zgodnie ze szczególną teorią względności. Chociaż teoria względności miesza czas z przestrzenią, czyni to w precyzyjny i jedno­znaczny sposób.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

SPOSTRZEŻENIE OBSERWATORA

Relacja między czasem i prze­strzenią w jednym układzie odniesienia a cza­sem i przestrzenią w innym układzie odniesie­nia jest opisana równaniami algebraicznymi przekształceniami Lorentza. W fizyce nic, poza szczegółami, się nie zmienia przy przejściu od jednego układu odniesienia do innego. Jeśli obserwator spostrzega zajście zdarzenia w punkcie A i, później, zajście innego zdarze­nia w punkcie B, to zdarzenie w B mogłoby być wywołane przez zdarzenie w A wtedy i, o ile wiemy, tylko wtedy, gdyby foton lub ja­kiś wolniej poruszający się obiekt mógł prze­lecieć z A do B w czasie między zajściem pierwszego i drugiego zdarzenia .

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.