//////

Archiwum

Archiwum dla Styczeń, 2009

STAŁA RÓŻNICA

Styczeń 30th, 2009 Brak komentarzy

Najprościej jednak spoj­rzeć na zegar w B przez teleskop ustawiony w punkcie A. Można wtedy bezpośrednio po­równać wskazania zegara w A ze wskazaniami na obrazie zegara w B. Pomimo to dokładne j porównanie ujawni, że zegar w B zawsze po- i kazuje czas wcześniejszy niż zegar w A. Na  szczęście różnica ta pozostaje stała pod warunkiem, że zegary nie będą ani zbliżały się, ani oddalały od siebie. Występowanie tej różnicy zrozumiemy, jeśli uwzględnimy, że przenosze- 3 nie informacji przez światło też wymaga czasu. I Wymaga czasu zarówno to, aby nasz asystent przybiegł z informacją, jak i to, aby światło  rozproszone przez zegar w B poprzez teleskop dotarło do naszych oczu w A. Opóźnienia różnią się tylko co do stopnia. W przypadku świa­tła opóźnienie jest mniejsze, lecz też skończone.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ZMIERZENIE PRĘDKOŚCI

Styczeń 10th, 2009 Brak komentarzy

Gdybyśmy znali dokładnie to opóźnienie, 1 moglibyśmy stwierdzić, czy zegary są nadal i zsynchronizowane. Musielibyśmy jedynie opóź­nienie to odjąć od czasu zarejestrowanego przez zegar w A i tak skorygowany czas porównać 1 z obserwowanym przez teleskop wskazaniem  zegara w B. Jeśli czasy byłyby identyczne, to zegary byłyby zsynchronizowane. Dlatego też j problem wydaje się rozwiązany. Pozostaje je- j dynie zmierzyć prędkość światła i obliczyć to . Opóźnienie dla odległości między A i B. Stop. Przypomnijmy sobie, że próbujemy zmierzyć i prędkość pociągu i nie możemy tego dokonać bez uprzedniego rozwiązania problemu synchronizacji zegarów. Bez rozwiązania tego i ostatniego nie możemy zmierzyć prędkości cze­gokolwiek, w tym również światła.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: