Archive for Styczeń, 2009

NASZE DOŚWIADCZENIE

Tak więc przyjęcie tej samej wartości dla prędkości światła przez wszystkich obserwatorów przy wyznaczaniu położenia w przestrzeni zdarzeń i czasu ich zajścia jest nie tylko racjonalne — jest nie­uniknione. Z drugiej strony nasze doświadczenie pod­powiada nam, że w przypadku, gdy jedziemy samochodem z prędkością 100 kilometrów na godzinę (w skrócie: 100 km/h) i wyrzucimy do tyłu ogryzek jabłka z prędkością 20 km/h względem samochodu, to nieaprobujący tego czynu dżentelmen na chodniku zobaczy, że ogryzek przelatuje obok niego z prędkością 80 km/h. Względem nas ogryzek jabłka leciał z prędkością 20 km/h; względem niego — z prędkością 80 km/h.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZWARIOWANA SYTUACJA

Jeśliby ogryzek jabłka był fotonem, zarówno stojący na chodniku, jak i jadący samochodem byliby zgodni, że leciał on z prędkością światła — prędkość samocho­du nie odgrywałaby żadnej roli. Tak więc fo­tony okazują się obiektami zupełnie niezgod­nymi ze zdrowym rozsądkiem. Foton porusza się z prędkością światła względem wszystkich obserwatęrów niezależnie od tego, z jaką pręd­kością się oni poruszają. Całkiem zwariowana sytuacja! Czy odrzucimy naszą konwencję, ponieważ prowadzi do tak dziwnych konsekwencji, czy też wyrzekniemy się wiary, że wszystkich jed­nostajnie poruszających się obserwatorów obo­wiązują te same prawa fizyki? Jak zawsze, jedynym arbitrem jest eksperyment, a on po­kazuje jednoznacznie, że nasza konwencja jest zgodna z zachowaniem _się rzeczy, które inte­resują fizykę.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CZAS I PRZESTRZEŃ

Powinniśmy pogodzić się z fak­tem, że podobnie jak rzeczy ze świata małych odległości i krótkich przedziałów czasu oraz bardzo dużych odległości i bardzo długich przedziałów czasu odbiegają od naszych zdro­worozsądkowych wyobrażeń, tak rzeczy poru­szające się z wielką prędkością nie przystają do naszego codziennego doświadczenia. Tak bliskie nam czas i przestrzeń są jedynie naszym ludzkim sposobem odbierania i rozu­mienia rzeczywistości, którą nauczyliśmy się nazywać czterowymiarowym kontinuum — czasoprzestrzenią. Każdy obserwator „postrze­ga” ją we właściwy sobie sposób, rozszczepia­jąc na jeden wymiar czasowy i trzy wymiary przestrzenne. To, co „postrzegają” obserwatorzy-ludzie lub obserwatorzy-byty mityczne, by­łoby w oczywisty sposób nie związane z tema­tem książki, jeśliby różniło się od tego, co „po­strzegają” obiekty fizyczne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.