Archive for Luty, 2009

W WYZNACZENIU CZASU

Sprawa nie przedstawia się tak prosto. Obserwatorowi owemu wydaje się wtedy, że to my porusza­my się i że w tej sytuacji on wyznaczył czas-tam w miejscu, gdzie się znajduje, choć stale zmienia swe położenie względem nas. Przy wy­znaczaniu czasu musi oczywiście posługiwać się tymi samymi narzędziami i tą samą konwen­cją, co my, gdyż w przeciwnym wypadku roz­mawialibyśmy różnymi językami. Łatwo wy­prowadzić wyniki pomiarów, jakie uzyska ob­serwator poruszający się względem nas z jed­nostajną prędkością. Einsteina szczególna teo­ria względności mówi, że obserwator spostrze­że, iż nasz czas płynie wolniej i że nieruchome według nas przedmioty zdają się obracać. Po­dobnie i my, obserwując go i poruszające się wraz z nim jego laboratorium, spostrzeżemy, że czas na tamtejszych zegarach biegnie wol­niej i że przedmioty się obracają.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CZĘŚCIOWY OBRÓT

Ich obrót częściowo jest spowodowany relatywistycznym skróceniem długości w kierunku względnego ruchu, częściowo zaś — ukazaniem się boków, które byłyby niewidoczne, gdyby przedmioty te spoczywały . Z punktu widzenia ob­serwatora poruszający się przedmiot funkcjo­nuje zgodnie z zasadą, że skrócenie długości jest kompensowane przez wydłużenie czasu. Do takich samych wniosków na temat jego świata dochodzimy i my. Jeśli i on, i my obserwuje­my to samo zjawisko fizyczne, powiedzmy powstanie i rozpad mionu, nie będziemy zgodni; co do jego charakterystyki przestrzennej i czasowej. Jeśli mion nie będzie poruszał się zbyt szybko względem tego obserwatora, to według jego pomiarów czas życia mionu będzie wyno­sił około mikrosekundy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NASZA KONWENCJA

Jeśli ten sam mion będzie leciał względem nas z prędkością bliską prędkości światła, to wyznaczymy o wiele dłuższy czas jego życia. Względem nas mion przemierza być może 10 km w czasie między powstaniem i rozpadem. Względem bardzo prędko poruszającego się obserwatora odległość ta jest o wiele krótsza. Jest jasne, że nasza konwencja pomiaru czasu-tam i odległości pro­wadzi w następstwie do tego, iż takie pomiary czasu i przestrzeni są względne w stosunku do obserwatora.Nasza konwencja wydawała się bardzo zdro­worozsądkowa i prosta, gdy ją wprowadzili­śmy. Dlaczego daje takie osobliwe efekty, gdy rozpatrujemy jednostajnie poruszających się obserwatorów? Osobliwość ta ma źródło w przy­jęciu przez każdego obserwatora tej samej wartości prędkości światła.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

RACJONALNE ZAŁOŻENIE

Z jednej strony za­łożenie to jest całkowicie racjonalne. Prędkość światła pojawia się w równaniach pola elektro­magnetycznego Maxwella jako uniwersalna sta­ła fizyczna. Ponadto Newton wskazał na fakt że ruch jednostajny jest naturalnym staneir ciał fizycznych, gdy nie działają na nie żadne siły. Ponieważ nie ma niczego, o czym możne by orzec, że znajduje się w absolutnym spo­czynku, każdy ruch jednostajny jest względny Żaden z ruchów jednostajnych nie jest wyróż­niony. Dlatego też te same prawa przyrody powinny obowiązywać we wszystkich ukła dach poruszających się jednostajnie, a więc i prędkość światła musi być tą samą stałą uni­wersalną dla wszystkich poruszających się jed­nostajnie obserwatorów.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.