Archive for Marzec, 2009

ZASADNICZY WYBÓR

Zasadniczo musimy wybrać wartość dla tej stałej, po­nieważ nie możemy przypisać sensu jej pomia­rowi. W praktyce sprowadza się to do przy­jęcia założenia, że zegary po odsunięciu od sie­bie są nadal zsynchronizowane, i wyprowadze­nia stąd wielkości, którą nazywamy prędkością światła. Możemy więc wykorzystywać tę stałą do obliczania opóźnienia w innej sytuacji i w ten sposób rozwiązać problem synchroni­zacji.Takie wyjście z impasu w istocie sprowadza się do nadania prędkości światła pewnej war­tości i przyjęcia standardowego sposobu określania czasu na podstawie odległości od naszego wzorcowego zegara tak, jak to już opisaliśmy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

MOŻEMY ZAOSZCZĘDZIĆ

Możemy zaoszczędzić na asystentach i zegarach i wykonac pomiary samodzielnie, jeśli rozpo­rządzamy przyrządami do wysyłania i odbiera­nia impulsów świetlnych. Przypuśćmy, że w A, oprócz wzorcowego zegara, mamy taki przy­rząd. Jeśli impulsy świetlne wysyłane przez ten przyrząd będą odbijały się w B, to możemy j wyznaczyc nie tylko czas zajścia dowolnego zaarzema w B, lecz również jak daleko B iest położone od A . Aby to wyznaczyć, no­tujemy czas wyjścia impulsu i czas jego powrotu do A Określamy czas odbicia się im­pulsu w B jako średnią tych czasów, a wtedy odległość między A i B możemy określić iako iloczyn prędkości światła przez połowę różnicy  między tymi czasami. Dwa odczyty czasu w A służą więc do określenia czasu i odległości związanych z miejscem B. W prosty sposób tnozemy uporządkować świat, mierząc odległo­ści i określając czas na tej podstawie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ANALIZA METODY

Analizując metodę pomiaru ruchu odkryli­by że istnieją w istocie dwa czasy. Jest czas- -tu, wyznaczany przez nasz zegar wzorcowy, i czas-tam, czas w odległym punkcie, wyzna­czany przez czasu i prędkość światła. Lecz to, co jest czasem-tu dla nas, jest cizasem-tam dla obserwatora znajdującego się w innym punk­cie. Czy te czasy biegną jednakowo? Tak, bieg­ną jednakowo pod warunkiem, że obserwator zajmuje stałe położenie względem nas. Czas na zegarach w Londynie, Nowym Jorku i Sydney może biec tak samo, ponieważ miasta te nie poruszają się względem siebie (jeśli pominiemy dryf kontynentów).Co się jednak dzieje, gdy inny obserwator,a wraz z nim jego zegar są w ruchu?

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.