//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2009

ILOŚCIOWE OKREŚLENIE

Marzec 16th, 2009 Brak komentarzy

Dowiemy się z tego tylko, o której godzinie pociąg przejedzie i że w ogóle pociąg jedzie. Aby określić ilościowo, jak się pociąg porusza, musimy przy torze w punkcie B poło­żonym dalej postawić asystenta, wyposażonego w identyczny zegar zsynchronizowany z na­szym; asystent też zanotuje czas, w którym minie go czoło pociągu. Po zmierzeniu odleg­łości AB otrzymamy najprostsze dane o ruchu pociągu, a mianowicie, że przejechał tyle a tyle metrów w tyle a tyle sekund; nie zapominaj­my przy tym dodać, że pociąg jechał w kierun­ku od A ku B. Tym samym zmierzyliśmy jego prędkość — wielkość pochodną mającą wartość (tyle a tyle metrów na sekundę) i zwrot (od A do B). Prędkość jest przykładem wektora. Czy mogłaby być prostsza metoda pomiaru?

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PROSTE METODY

Marzec 3rd, 2009 Brak komentarzy

Niewiele jest metod prostszych. Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że przyjęliśmy „bardzo ważne założenie synchroniczności biegu zegarów. Żadne wątpliwości nie nasuwają się wówczas, gdy sprawdzamy, że dwa zegary umieszczone w punkcie A wskazują ten sam czas. Ale skąd wiemy, że zegar naszego asys­tenta będzie nadal zsynchronizowany z na­szym, jeśli zostanie przeniesiony do punktu B? Wbrew temu, co się nam wydaje, czas w punk­cie B może płynąć w odmiennym tempie. Oczy­wiście możemy jednak założyć, że zegar ten będzie nadal zsynchronizowany. Do czasów Poincarego i Einsteina (do około 1900 roku) każdy przyjmował dokładnie takie założenie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: