Archive for Lipiec, 2009

CHARAKTERYSTYCZNE UKŁADY

Układy takie można charaktery­zować za pomocą wielkości statystycznej, która z upływem czasu bądź się nie zmienia, bądź się zwiększa. Tą wielkością jest entropia — cha­rakteryzująca stopień braku uporządkowania; ; prawem opisującym jej zachowanie jest dru­gie prawo termodynamiki, prawo w swej isto­cie statystyczne. Dopuszcza ono możliwość, że w części układu entropia może się zmniejszać. Wielu autorów jako przykład zmniejszania się entropii przytacza organizmy żywe, ale prze­cież zmniejszają one swą entropię kosztem oto­czenia, z którym stanowią układ ekologiczny. Ogólnie biorąc, w ramach każdego układu suma entropii rośnie przy każdej reakcji, która w nim zachodzi. W miarę upływu czasu wszystko w nim staje się mniej uporządkowa­ne. Czas zawsze rośnie, rośnie też entropia.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

KIERUNEK UPŁYWU CZASU

To wyznacza kierunek upływu czasu. Powrócimy do tego tematu później. Jesteśmy być może krótkowzroczni, szukając „strzałki czasu” tylko w termodynamice. Z pe­wnością moglibyśmy równie dobrze odwołać się do kosmologii, wykorzystując rozszerzanie się wszechświata. Czyż kierunku upływu czasu nie wyznacza wzrost odległości między galak­tykami? Czyż rozszerzanie się wszechświata nie jest ściśle związane z czasem? Jeśliby wszech­świat się kurczył, czy działoby się w nim ina­czej? Z drugiej strony, być może kiedyś nasze prawa rządzące oddziaływaniami okażą się asy- ; metryczne względem czasu i odnajdziemy „strzałkę czasu” w królestwie cząstek elemen- tamych? Odpowiedź na te pytania jest banal­na. Tylko czas na nie odpowie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ZAINTERESOWANIE FIZYKI

Fizykę mało interesuje to, co się zupełnie nie zmienia. Może jej służyć jako odniesienie dla tego, co się zmienia, lub jako przypadek gra­niczny. Fizyka uwagę swą skupia na zmianie. Najprostszą zmianą, jakiej podlega obiekt nie tracąc swej tożsamości, jest zmiana położenia. Postrzeganie ruchu rzeczy wpływa na kształ­towanie się naszego wyobrażenia przestrzeni, w tym jej trójwymiarowości, i stanowi zasad­niczy powód wprowadzenia pojęcia czasu. Co więcej, okazuje się, że ruch jest istotnym skład­nikiem niektórych rzeczy badanych przez fizy­kę, np. fal mechanicznych i elektronów (spin). Ważniejsze jednak jest to, że pełniejsze zrozu­mienie ruchu, jak zobaczymy, prowadzi do roz­szerzenia i pogłębienia naszej wiedzy o prze­strzeni i czasie oraz o naturze rzeczywistego świata, dziwnie odmiennego od zdroworozsąd­kowego świata znanego nam z codziennego do­świadczenia.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.