Archive for Październik, 2009

POŁOWICZNA ODLEGŁOŚĆ

Jeśli już znamy odległość dzielącą nas od gwiazdy i weźmiemy pod uwagę fakt, że światło roz­chodzi się zawsze ze stałą prędkością, będziemy wiedzieli, jak długo trwała wędrówka światła. Ten bliski związek między czasem i odległością oddaje astronomiczna jednostka odległości — rok świetlny. Jest to odległość, którą światło przebywa w ciągu roku. Odkrycie, że im bar­dziej odległa jest galaktyka, tym prędzej ucie­ka od nas, skłoniło fizyków do przyjęcia hipo­tezy, że wszechświat powstał z tzw. pierwotnej osobliwości wskutek wielkiej eksplozji. Zgod” nie z teorią wielkiego wybuchu, eksplozja ta nastąpiła około 1010 lat temu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WZORCE DŁUGOŚCI

Wskażemy, że w rzeczywistości związek między nimi jest o   wiele bardziej ścisły niż podejrzewa się w pierwszej chwili.Wzorcami zarówno długości, jak i przedziału czasu są fale elektromagnetyczne. Rozporzą­dzając tymi wzorcami, możemy wyznaczyć prędkość światła, która jest stałą uniwersalną teorii elektromagnetyzmu. Okazuje się, że jest ona równa 2,997925 • 108 m/s z dokładnością do jednej milionowej. Wielu fizyków sądzi, że lepszy układ definicji dałoby przyjęcie za wzo­rzec prędkości światła zamiast definiowania wzorca długości. Metr byłby wtedy zdefinio­wany za pomocą czasu, w jakim światło prze­mierza tę odległość. Takie podejście do proble­mu wzorców ma tę przewagę, że odpowiada metodzie, przy użyciu której mierzy się obec­nie odległości, gdy nie ma możliwości przyło­żenia liniału; jest to metoda o wiele prostsza od metody triangulacji.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.