//////

Archiwum

Archiwum dla Listopad, 2009

POTRZEBNE UWZGLĘDNIENIA

Listopad 27th, 2009 Brak komentarzy

Nawet jednak w tym przypadku należało uwzględnić małe nierównomierności, nieregularności i długookresowe zmiany ruchu obrotowego Ziemi, aby uzyskać godną zaakceptowania jednostkę czasu. Dlatego też  sekundę słoneczną zdefiniowano jako 1/86400 część średniej doby słonecznej wyzna­czonej na podstawie tzw. roku zwrotnikowego, czyli czasu, który upływa między kolejnymi równonocami wiosennymi. Aby uwzględnić zmiany długookresowe, wybrano jako wzorco­wy szczególny roik, mianowicie 1900. Niemniej jednak Ziemia jest równie wyjątkowa jak żuk i, choć jej zachowanie jest łatwiejsze do prze­widzenia, ma swoje humory. Wystarczy to, aby w końcu uznać ją za obiekt niezbyt właściwy do definiowania sekundy, podobnie jak to było w przypadku definiowania metra.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CIĄG ZDARZEŃ

Listopad 6th, 2009 Brak komentarzy

Promieniowanie elektromagnetyczne jeszcze raz dostarcza wzorca — tym razem jest to pro­mieniowanie wysyłane przez cez-133. Ciąg zda­rzeń odniesienia tworzą przejścia przez dany punkt w przestrzeni kolejnych grzbietów fali (lub dowolnej innej jej fazy); czas, który mię­dzy mmi mija, nazywa się okresem fali. Sekun­dę definiuje się jako równą 9 192 631 770 okre­som promieniowania cezu-133. Promieniowanie to, o częstotliwości około 9 GHz (długość fali około 3 cm), znajduje się w mikrofalowym obszarze widma elektromagnetycznego   jest to obszar wykorzystywany przez radar. Łatwo skonstruować podwzorce — liczniki elektro­niczne zliczające zdarzenia zachodzące z czę­stotliwością dochodzącą do kilkuset MHz.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: