Archive for Styczeń, 2010

NAJGORSZA SPRAWA

Nie odczuwamy tego. Tak więc zegar żuczy pomimo istnienia szyny zdarzeń będzie chodził niedokładnie. Urazi nasze poczucie upływu czasu. W porównaniu z tym poczuciem, czas żuczy jest kapryśny, a nawet odwracalny. Nie możemy więc uznać, że jest to prosty układ czasowego odniesienia dla innych zdarzeń.Rzeczą najgorszą w przypadku zegara żuczego jest to, że kierunek i tempo spaceru żuka po tarczy ma charakter przypadkowy. Bardziej zadowalającego ciągu zdarzeń dostarcza nenu- far. Roślina ta, rozmnażając się na powierzchni stawu, dzieli się na dwie, te dwie — na cztery, te cztery — na osiem itd. . Podziały są podstawą pomiaru czasu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

DOKŁADNE ODCZYTANIE

Aby odczytać czas nenufarowy, powinniśmy tylko dokładnie poli­czyć kwiaty. Przypuśćmy, że jest ich 32, gdy odchodzimy, i 256, gdy powracamy. Między naszym odejściem i powrotem mijają więc 224 nenufarowe sekundy. Zegar nenufarowy z na­tury nie jest kapryśny; bez trudu można na nim spostrzec upływ czasu, ani się nie zatrzy­muje, ani nie przyspiesza, ani nie biegnie w odwrotną stronę. A jednak nawet ten zegar nie jest taki, jakiego nam potrzeba. Przypuśćmy, że ponownie odchodzimy i że w naszym odczuciu upływa tyle samo czasu, co poprzednio. Gdy wracamy, zegar wskazuje 2048, upłynęły więc 1792 nenufarowe sekundy. Myśmy sądzili, że minęły 224 nenufarowe se­kundy, a okazało się, że było ich 1792. Czas minął szybciej niż myśleliśmy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ROZBIEŻNOŚĆ POCZUCIA CZASU

Rozbieżność między naszym poczuciem upływu czasu a wskazaniami zegara staje się coraz większa, w miarę jak czas nenufarowy biegnie dalej. W odniesieniu do tego czasu wszystkie procesy zdają się przebiegać coraz wolniej, zaczyna nam się wydawać, że żyjemy w tempie bez­miernego rallentando (wł. — zwalniając). I znów owa szyna zdarzeń zaprzecza naszej intuicji, jak należy mierzyć upływ czasu. Liczba se­kund nenufarowych mieszczących się w naszej intuicyjnej sekundzie wzrasta wykładniczo. Stwierdzimy, że łatwiej wynaleźć zegar, który nie urażałby naszego poczucia upływu czasu, niż posługiwać się zegarami w rodzaju nenu- farowego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA

Ten sposób rozstrzygnięcia kwestii wydaje się arbitralny, lecz usprawiedliwia go jego prostota. Czy możemy jednak być kiedy­kolwiek pewni, że w zegar, który wybraliśmy, nie jest wbudowane żadne stopniowe rallentan­do lub, przeciwnie, accelerando? Przez długi czas wybieraliśmy jako zegar sa­mą Ziemię. Ciągu zdarzeń odniesienia dostar­czał nam jej obrót wokół swej osi, podstawo­wym zdarzeniem było osiąganie przez Słońce najwyższego położenia na niebie w południe każdego dnia. Był to zegar tak silnie związany z naszym bezpośrednim doświadczeniem i z na­szą prawdziwą naturą jako istot ludzkich, że nie było możliwe, aby urażał naszą intuicję dotyczącą upływu czasu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.