//////

Archiwum

Archiwum dla Styczeń, 2010

WADA ZEGARA

Styczeń 29th, 2010 Brak komentarzy

Jedyną wadą owego zegara jest to, że mu­simy bez przerwy przypatrywać się mu i li­czyć żucze sekundy. Jeśli odejdziemy od niego na chwilę i powrócimy, nie będziemy wiedzieli, ile upłynęło żuikowych sekund. Lepszym urzą­dzeniem do pomiaru czasu będzie wycięty z papieru tor kołowy podzielony na równe od­cinki oznaczone kolejno liczbami 1, 2, 3 itd.. Jeśli teraz odchodząc stwierdzimy, że żuk znajduje się w odcinku 21, a po naszym powrocie — w odcinku 54, będziemy wiedzieli, że podczas naszej nieobecności upłynęły 33 żu­cze sekundy. Lecz co będzie, jeśli po naszym powrocie żuk znajdzie się w odcinku 10? Intuicja nam mówi, że tak być nie powinno. Albo co będzie, jeśli żuk zasnął na odcinku 21? Czas się zatrzymał?

 

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

NAJGORSZA SPRAWA

Styczeń 12th, 2010 Brak komentarzy

Nie odczuwamy tego. Tak więc zegar żuczy pomimo istnienia szyny zdarzeń będzie chodził niedokładnie. Urazi nasze poczucie upływu czasu. W porównaniu z tym poczuciem, czas żuczy jest kapryśny, a nawet odwracalny. Nie możemy więc uznać, że jest to prosty układ czasowego odniesienia dla innych zdarzeń.Rzeczą najgorszą w przypadku zegara żuczego jest to, że kierunek i tempo spaceru żuka po tarczy ma charakter przypadkowy. Bardziej zadowalającego ciągu zdarzeń dostarcza nenu- far. Roślina ta, rozmnażając się na powierzchni stawu, dzieli się na dwie, te dwie — na cztery, te cztery — na osiem itd. . Podziały są podstawą pomiaru czasu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

DOKŁADNE ODCZYTANIE

Styczeń 9th, 2010 Brak komentarzy

Aby odczytać czas nenufarowy, powinniśmy tylko dokładnie poli­czyć kwiaty. Przypuśćmy, że jest ich 32, gdy odchodzimy, i 256, gdy powracamy. Między naszym odejściem i powrotem mijają więc 224 nenufarowe sekundy. Zegar nenufarowy z na­tury nie jest kapryśny; bez trudu można na nim spostrzec upływ czasu, ani się nie zatrzy­muje, ani nie przyspiesza, ani nie biegnie w odwrotną stronę. A jednak nawet ten zegar nie jest taki, jakiego nam potrzeba. Przypuśćmy, że ponownie odchodzimy i że w naszym odczuciu upływa tyle samo czasu, co poprzednio. Gdy wracamy, zegar wskazuje 2048, upłynęły więc 1792 nenufarowe sekundy. Myśmy sądzili, że minęły 224 nenufarowe se­kundy, a okazało się, że było ich 1792. Czas minął szybciej niż myśleliśmy.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ROZBIEŻNOŚĆ POCZUCIA CZASU

Styczeń 2nd, 2010 Brak komentarzy

Rozbieżność między naszym poczuciem upływu czasu a wskazaniami zegara staje się coraz większa, w miarę jak czas nenufarowy biegnie dalej. W odniesieniu do tego czasu wszystkie procesy zdają się przebiegać coraz wolniej, zaczyna nam się wydawać, że żyjemy w tempie bez­miernego rallentando (wł. — zwalniając). I znów owa szyna zdarzeń zaprzecza naszej intuicji, jak należy mierzyć upływ czasu. Liczba se­kund nenufarowych mieszczących się w naszej intuicyjnej sekundzie wzrasta wykładniczo. Stwierdzimy, że łatwiej wynaleźć zegar, który nie urażałby naszego poczucia upływu czasu, niż posługiwać się zegarami w rodzaju nenu- farowego.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: