Archive for Marzec, 2010

CZAS

Czas bez wątpienia jest bardziej wymyka­jącym się zrozumieniu pojęciem niż przestrzeń. Oceniamy bezpośrednio zdarzenia zachodzące w pewnym porządku, jedno po drugim. Nieza­leżnie od tego, czy zdarzenia te zachodzą we­wnątrz czy na zewnątrz naszego ciała, możemy je uporządkować w ciągi według relacji „wcze­śniej” i „później”. Jeśli nie doświadczalibyśmy w ogóle niczego, czas nie miałby dla nas żad­nego znaczenia. Czas i zdarzenia są nieroze­rwalnie związane.Aby zmierzyć czas, musimy rozporządzać ciągiem zdarzeń odgrywających rolę zdarzeń odniesienia. Oznaczmy je liczbami 1, 2, 3 itd. Możemy wtedy orzec, że zdarzenie takie-a-ta- kie zaszło dokładnie wtedy, gdy zaszło zdarze­nie czterdzieste czwarte odniesienia, i tak okre­ślić „czas” tego zdarzenia.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

BEZPOŚREDNIE STOSOWANIE

Nie należy stosować bezpośrednio przez nas przeżywanych zdarzeń zachodzących wewnątrz naszego ciała jako zda­rzeń odniesienia, ponieważ trudno byłoby uzgodnić z innymi czas zajścia zdarzeń i nie znalazłyby się dwie osoby mogące uzgodnić z przybliżoną dokładnością swoje własne oso­biste odczucie upływu czasu. Trzeba więc było dokonać wyboru powszechnie dostępnego ciągu zdarzeń jako zdarzeń odniesienia, swego rodza­ju szyny tramwajowej dla czasu, czyli, inaczej mówiąc, zegara. Jak dotychczas mogliśmy się przekonać, wchodzi tu w grę tylko jeden sto­pień swobody, czas więc jest jednowymiarowy. Jeśli okazałoby się, że istnieją jakieś czasy związane z innymi czasami, poprzez różne szy­ny zdarzeń, musielibyśmy wprowadzić czas wielowymiarowy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.