//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2010

CZYSTO TEORETYCZNA DŁUGOŚĆ

Marzec 24th, 2010 Brak komentarzy

Zanim rozstaniemy się z tym tematem,  wspomnijmy o długości wiele razy mniejszej od już wspomnianych. Jest ona długością czy­sto teoretyczną, utworzoną ze stałych uniwer­salnych, a mianowicie ze stałej grawitacyjnej G, stałej Plancka h i prędkości światła c. Długością tą jest (G7i/c)1/2 i ma ona wartość około 10-35 m. Foton o tej długości fali miałby naprawdę przeogromną energię. Nikt nie wie z całą pewnością, jakie jest znaczenie, jeśli w ogóle jest, tej długości. Być może daje nam ona do zrozumienia, jak daleka jest jeszcze przed nami droga. Jako wskazówka — nasze największe zaprojektowane akceleratory mają wytwarzać cząstki o energii prawie dorównu­jącej najwyższej energii cząstek w promienio­waniu kosmicznym.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WŁAŚCIWY ZAKRES SKALI

Marzec 11th, 2010 Brak komentarzy

Na koniec warto podkreślić ogromny zakres skali odległości występujących we wszechświecie. Najmniejszą być może odległością, która ma znaczenie fizyczne, jest tzw. komptonowska długość fali protonu, 10~15 m; jest to wielkość, jaką zdaje się wykazywać proton, gdy „obser­wuje się” go za pomocą promieniowania gam­ma o wysokiej energii. Komptonowska dłu­gość fali elektronu, nawiasem mówiąc, jest du­żo większa, wynosi około 10—12 m. Największą odległością jest promień wszechświata wyno­szący 1025 m. Stosunek tych wielkości wyraża się gigantyczną liczbą 104«. W naszych pomia­rach długości musimy więc uwzględnić, że obejmą one skalę 1040. 

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: