//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2010

NAJMNIEJSZY ROZMIAR

Kwiecień 21st, 2010 Brak komentarzy

Najmniejszy rozmiar paczki falowej jest rzędu kwadratu długości fali.Możemy więc uważać, że — w pewnym sensie — foton ma takie wymiary. Foton, w odróżnieniu od bili, nie ma ostro zarysowanych i trwałych rozmiarów. Rozumu­jąc w ten sam sposób wnioskujemy, że elektron jako fala również nie może być mniejszy od długości tej fali. Wielkość ta nie jest jednozna­cznie określona, ponieważ długość fali się j zmniejsza, gdy zwiększa się prędkość elektro­nu. Rozmiaru cząstki elementarnej nie można j w sposób sensowny oderwać od takich charak­teryzujących ją dynamicznych wielkości, jak I pęd i energia.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

W SUBATOMOWEJ SKALI

Kwiecień 6th, 2010 Brak komentarzy

Staje się więc jasne, że w skali subatomowej ; nie można mierzyć odległości bezpośrednio. Po­jęcie odległości w tej skali zresztą nie jest sto­sowane. Ważnym parametrem jest pęd —wiel­kość dynamiczna, którą można mierzyć bar­dziej bezpośrednio. Choć wielkość ta przez kwant działania jest związana z odległością, tego związku zazwyczaj nie wykorzystuje się w opisie fizycznym na poziomie nuklearnym i subnuklearnym. Analogicznie, jak zobaczy­my, energia zastępuje czas. Prowadząc rozwa­żania na poziomie subatomowym, zwykle za­dowalamy się całkowicie pojęciami energii : i pędu, pomijamy natomiast zupełnie pojęcie okresów czasu i pojęcie odległości.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: