Archive for Kwiecień, 2010

W SUBATOMOWEJ SKALI

Staje się więc jasne, że w skali subatomowej ; nie można mierzyć odległości bezpośrednio. Po­jęcie odległości w tej skali zresztą nie jest sto­sowane. Ważnym parametrem jest pęd —wiel­kość dynamiczna, którą można mierzyć bar­dziej bezpośrednio. Choć wielkość ta przez kwant działania jest związana z odległością, tego związku zazwyczaj nie wykorzystuje się w opisie fizycznym na poziomie nuklearnym i subnuklearnym. Analogicznie, jak zobaczy­my, energia zastępuje czas. Prowadząc rozwa­żania na poziomie subatomowym, zwykle za­dowalamy się całkowicie pojęciami energii : i pędu, pomijamy natomiast zupełnie pojęcie okresów czasu i pojęcie odległości.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CZYSTO TEORETYCZNA DŁUGOŚĆ

Zanim rozstaniemy się z tym tematem,  wspomnijmy o długości wiele razy mniejszej od już wspomnianych. Jest ona długością czy­sto teoretyczną, utworzoną ze stałych uniwer­salnych, a mianowicie ze stałej grawitacyjnej G, stałej Plancka h i prędkości światła c. Długością tą jest (G7i/c)1/2 i ma ona wartość około 10-35 m. Foton o tej długości fali miałby naprawdę przeogromną energię. Nikt nie wie z całą pewnością, jakie jest znaczenie, jeśli w ogóle jest, tej długości. Być może daje nam ona do zrozumienia, jak daleka jest jeszcze przed nami droga. Jako wskazówka — nasze największe zaprojektowane akceleratory mają wytwarzać cząstki o energii prawie dorównu­jącej najwyższej energii cząstek w promienio­waniu kosmicznym.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WŁAŚCIWY ZAKRES SKALI

Na koniec warto podkreślić ogromny zakres skali odległości występujących we wszechświecie. Najmniejszą być może odległością, która ma znaczenie fizyczne, jest tzw. komptonowska długość fali protonu, 10~15 m; jest to wielkość, jaką zdaje się wykazywać proton, gdy „obser­wuje się” go za pomocą promieniowania gam­ma o wysokiej energii. Komptonowska dłu­gość fali elektronu, nawiasem mówiąc, jest du­żo większa, wynosi około 10—12 m. Największą odległością jest promień wszechświata wyno­szący 1025 m. Stosunek tych wielkości wyraża się gigantyczną liczbą 104«. W naszych pomia­rach długości musimy więc uwzględnić, że obejmą one skalę 1040. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.