Archive for Maj, 2010

NA DRUGIM BIEGUNIE SKALI

Na drugim biegunie skali odległości, w świe- cie zjawisk atomowych, można przeprowadzać pomiary z dokładnością do 10-10 m (lA), wy­korzystując w tym celu promienie Roentgena falowe właściwości elektronów. Aby tego do­konać, trzeba przede wszystkim wyznaczyć długość fali. Zarówno dla promieni Roentgena, jak i dla elektronów przeprowadza się pomiar, wykorzystując zjawisko ugięcia podczas ich przechodzenia przez kryształ doskonały; ta me­toda opiera się na dość solidnym fundamencie, który stanowią teoria budowy atomowej, teoria struktur krystalicznych, pomiary gęstości i klasyczna teoria falowa. Wyznaczanie odleg­łości rzędu lA, czy to za pomocą promieni Roentgena czy też przy użyciu mikroskopu elektronowego, jest dziś metodą równie stan­dardową jak wyznaczanie długości odcinka struny przy użyciu metrowego pręta.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POWSZECHNIE STOSOWANA METODA

Jest me­todą powszechnie stosowaną, lecz, trzeba dodać, sto razy bardziej trudną do przeprowadzenia. Pomiary jeszcze mniejszych odległości, a więc już na poziomie subatomowym, wy­magają wykorzystania jeszcze krótszych fal. Wziąwszy pod uwagę strukturę atomu można się spodziewać, że tę skalę odległości wyzna­cza wielkość cząstek elementarnych. Ale i tu musimy być ostrożni.Postawmy proste pytanie: jak wielki jest elektron? Z uwagi na falową naturę elektronu jest to pytanie tego samego rodzaju, co pytanie, jak wielki jest foton, i Jednak nie jest to takie proste pytanie. Po pierwsze trzeba przyjąć, że obszar zajmowany przez foton stowarzyszony z falą świetlną o danej długości jest tożsamy z obszarem zajmowanym przez paczkę falową bez względu na jej rozmiar.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NAJMNIEJSZY ROZMIAR

Najmniejszy rozmiar paczki falowej jest rzędu kwadratu długości fali.Możemy więc uważać, że — w pewnym sensie — foton ma takie wymiary. Foton, w odróżnieniu od bili, nie ma ostro zarysowanych i trwałych rozmiarów. Rozumu­jąc w ten sam sposób wnioskujemy, że elektron jako fala również nie może być mniejszy od długości tej fali. Wielkość ta nie jest jednozna­cznie określona, ponieważ długość fali się j zmniejsza, gdy zwiększa się prędkość elektro­nu. Rozmiaru cząstki elementarnej nie można j w sposób sensowny oderwać od takich charak­teryzujących ją dynamicznych wielkości, jak I pęd i energia.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.