Archive for Czerwiec, 2010

ODPOWIEDNIA TECHNIKA

W rzeczywisto­ści godzimy się z tym, że setne części długości tej fali są najmniejszą jednostką, jak wskazują na to dwie cyfry po przecinku w podanej wy­żej liczbie. Znaczy to, że wówczas, gdy rozpo­rządzamy odpowiednią techniką eksperymen­talną, możemy mierzyć dowolne długości po­cząwszy od jednej setnej części długości fali światła pomarańczowego kryptonu-86 do tak dużych, które pozwalają na wykorzystanie try­gonometrycznej metody triangulacji. W zao­krąglonych liczbach są to długości od 10 “8 m (100A) do 1018 m (około 100 lat świetlnych): skala ta obejmuje 26 rzędów wielkości, a jej krańcami są wielkość cząsteczki DNA i odle­głość od najbliższych gwiazd.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

IM WYKRACZAMY DALEJ

Im dalej wykraczamy poza tę skalę wielko­ści, tym bardziej niepewne są wyznaczane dłu­gości i tym bardziej zależne od poprawności przyjmowanych teorii. W astronomii można wyznaczać odległości aż do 1022 m (106 lat świetlnych) dzięki użyciu rzetelnie uzasadnio­nej metody wykorzystującej gwiazdy zmienne. Są to odległości wykraczające poza rozmiary naszej Galaktyki (1021 m) i sięgające aż do po­bliskich galaktyk. Na podstawie konkluzji i wiarygodnych dowodów wyznacza się odle­głości aż do prawdziwej krawędzi wszech­świata, do 1025 m (109 lat świetlnych). Przy takich jednak odległościach nawet najbardziej przekonujące ich oszacowania uznaje się za ro­bocze. Uczeni są gotowi odrzucić je, gdy po­jawią się nowe, lepiej uzasadnione, wiedzą bo­wiem, że w każdej chwili może pojawić się nowe odkrycie lub może powstać nowa teoria, wymagające zmiany wszystkich odległości współczynnik równy 10.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.