Archive for Lipiec, 2010

ZASTOSOWANA METODA

Potwierdzi on więc że w skali ziemskiej przestrzeń jest euklidesówa. Zastosowana tu metoda wyznaczania odległości znana jest powszechnie jako metoda triangulacji (parałaksy).  Problem nabiera ostrości, gdy pragniemy wv- znaczyc odległość między Ziemią a gwiazdą. Przede wszystkim musimy przyjąć metodę opiei ającą się na świetle i założyć, że biegnie ono wzdłuż linii prostej (są inne metody, lecz mamy mały wybór pod tym względem). Jeśli następnie załozymy, że przestrzeń jest płaska, za podstawę trójkąta, którego trzecim wierz­chołkiem będzie gwiazda, wybierzemy średnicę orbity Ziemi w jej ruchu dookoła Słońca, to odległość wyznaczymy metodą triangulacji. sli przestrzeń między gwiazdą a nami jest zakrzywiona, otrzymamy wynik fałszywy.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WYŻSZA ISTOTA

Wyższa istota postrzegająca świat w czterech wymiarach widziałaby wtedy, że promienie światła biegną od gwiazdy do Ziemi wzdłuż linii krzywych. My, którzy nie mamy doświad­czenia z czwartym wymiarem, powinniśmy po­godzić się z tym, że światło wyznacza nasze linie proste, i być przygotowani, jeśli okaże się to konieczne, do posługiwania się geometrią nieeuklidesową. Jak dotąd wierzymy, że prze­strzeń jest z dobrym przybliżeniem euklideso- wa, z wyjątkiem obszarów o wymiarach kos­micznych i z wyjątkiem pobliża ciał niebie­skich o wielkich masach. Tyle o geometrii. Obecnie parę słów o tym, co wiemy o jednostkowym pręcie mierniczym, który do wykładu wprowadziliśmy nieco wcze­śniej. Jednostkę długości nazywa się metrem.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

OKREŚLONA DŁUGOŚĆ

Niegdyś określało się ją jako 10-7 odległości między biegunem północnym a równikiem mierzonej wzdłuż południka geograficznego przechodzącego przez Paryż. Potem była okre­ślana jako długość pewnego pręta ze stopu pla­tyny i irydu przechowywanego w Sevres pod Paryżem. Obecnie określa się ją dokładnie jako 1 650 763,73 długości fali (w próżni) światła po­marańczowego wysyłanego przez krypton-86. Jeśli godzimy się z tym, że światło wyznacza nam linie proste, to równie dobrze, idąc dalej tą samą drogą, możemy pogodzić się z tym, że długość fali monochromatycznego promienia służy nam za wzorzec długości.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.