//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2010

WYŻSZA ISTOTA

Lipiec 21st, 2010 Brak komentarzy

Wyższa istota postrzegająca świat w czterech wymiarach widziałaby wtedy, że promienie światła biegną od gwiazdy do Ziemi wzdłuż linii krzywych. My, którzy nie mamy doświad­czenia z czwartym wymiarem, powinniśmy po­godzić się z tym, że światło wyznacza nasze linie proste, i być przygotowani, jeśli okaże się to konieczne, do posługiwania się geometrią nieeuklidesową. Jak dotąd wierzymy, że prze­strzeń jest z dobrym przybliżeniem euklideso- wa, z wyjątkiem obszarów o wymiarach kos­micznych i z wyjątkiem pobliża ciał niebie­skich o wielkich masach. Tyle o geometrii. Obecnie parę słów o tym, co wiemy o jednostkowym pręcie mierniczym, który do wykładu wprowadziliśmy nieco wcze­śniej. Jednostkę długości nazywa się metrem.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

OKREŚLONA DŁUGOŚĆ

Lipiec 6th, 2010 Brak komentarzy

Niegdyś określało się ją jako 10-7 odległości między biegunem północnym a równikiem mierzonej wzdłuż południka geograficznego przechodzącego przez Paryż. Potem była okre­ślana jako długość pewnego pręta ze stopu pla­tyny i irydu przechowywanego w Sevres pod Paryżem. Obecnie określa się ją dokładnie jako 1 650 763,73 długości fali (w próżni) światła po­marańczowego wysyłanego przez krypton-86. Jeśli godzimy się z tym, że światło wyznacza nam linie proste, to równie dobrze, idąc dalej tą samą drogą, możemy pogodzić się z tym, że długość fali monochromatycznego promienia służy nam za wzorzec długości.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: