Archive for Wrzesień, 2010

PO WIELOMA WZGLĘDAMI

Żyją oni w dwuwymiarowym świecie zajmującym po­wierzchnię doskonałej kuli. Pod wieloma wzglę­dami ich doświadczenie jest takie samo jak na­sze, ponieważ także żyjemy na kulistym glo­bie. Różni się jednak tym, że nie mają oni po­jęcia o trzecim wymiarze przestrzeni, wymiarze góra-dół. Jest to korzystne i dla nich, i dla nas: dla nich, ponieważ pozwala im prowadzić prostszy tryb życia; dla nas, ponieważ pozwala nam czuć się istotami wyższymi. Przez długi czas bardzo ograniczony horyzont geograficzny Kulistych pozwalał akceptować im euklideso- wość geometrii swego świata. Wszystkie małe trójkąty, wszystkie małe okręgi wykazywały właściwości, których się spodziewano. „Żyjemy w płaskim świecie” mówili i wierzyli w to go­rąco.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

JEDEN Z FIZYKÓW

Pewnego dnia jeden z ich fizyków, nie mając nic więcej do roboty, jak tylko rozmyślać nad płaskością rzeczy, zaczął zastanawiać się nad kwestią, czy o wiele większe trójkąty wykazy­wałyby również cechy euklidesowe. Pierwszą jego prośbę o dotację na badania odrzucono, ponieważ kraj miał poważne kłopoty z płatnoś­ciami, a wielkie trójkąty nie wyglądały na to­war do zbycia. Drugą jego prośbę uwzględnio­no, gdyż ktoś wpadł na pomysł, że wielkie trój­kąty mogą okazać się nowym rodzajem broni, choć nikt nie był pewien, jak można byłoby je w tym charakterze wykorzystać. Fizyk od­krył wkrótce, że im trójkąty większe, tym su­ma ich kątów większa. Doszedłszy w ten spo­sób do okręgu stwierdził, że obwód dużego okręgu jest w zauważalny sposób mniejszy od 2nr.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

MAKSYMALNA WIELKOŚĆ

Co więcej, okazało się, że istnieje maksy­malna wielkość i trójkąta, i okręgu. Gdy dłu­gość promienia przekroczyła pewną wielkość, zwiększający się promień zakreślał coraz mniejsze koło. Fizyk opublikował te godne uwagi wyniki badań i został zlinczowany przez członków Towarzystwa Zachowania Świata Ku­listego Płaskim. Obecnie, w zasadzie, jego wniosek, że przestrzeń nie jest płaska, lecz za­krzywiona, jest uznawany przez każdego (z wy­jątkiem oczywiście członków Towarzystwa ZSKP). Nasz punkt widzenia — punkt widzenia istot wyższych — pozwala dostrzec, jak nadzwyczaj­ne wyniki otrzymał ów fizyk .Linia prosta dla Kulistych jest dla nas wielkim okrę­giem, którego środek pokrywa się ze środkiem kuli.

 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WSZYSTKIE PRZECIĘCIA

Trójkąt tworzą przecięcia trzech wielkich okręgów. Trójkąt z wierzchołkiem na biegunie północnym Świata Kulistego i podstawą pokry­wającą jedną czwartą część równika ma wszyst­kie kąty proste (równe 90°). Sam równik jest największym z możliwych okręgów w tym świecie, jego promieniem jest odległość od bie­guna. Tak to wygląda z punktu widzenia trój­wymiarowej przestrzeni euklidesowej i tak my to obserwujemy. Mieszkańcy Świata Kulistego nie mogą wykorzystać naszej wiedzy i dlatego też muszą męczyć się z zakrzywioną przestrze­nią, bo dla nich jest ona właśnie taka. Inną nieeuklidesową. geometrię odkryto na powierzchni siodłowej, na której linia prosta wygląda jak hiperbola

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.