//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2010

MAKSYMALNA WIELKOŚĆ

Wrzesień 20th, 2010 Brak komentarzy

Co więcej, okazało się, że istnieje maksy­malna wielkość i trójkąta, i okręgu. Gdy dłu­gość promienia przekroczyła pewną wielkość, zwiększający się promień zakreślał coraz mniejsze koło. Fizyk opublikował te godne uwagi wyniki badań i został zlinczowany przez członków Towarzystwa Zachowania Świata Ku­listego Płaskim. Obecnie, w zasadzie, jego wniosek, że przestrzeń nie jest płaska, lecz za­krzywiona, jest uznawany przez każdego (z wy­jątkiem oczywiście członków Towarzystwa ZSKP). Nasz punkt widzenia — punkt widzenia istot wyższych — pozwala dostrzec, jak nadzwyczaj­ne wyniki otrzymał ów fizyk .Linia prosta dla Kulistych jest dla nas wielkim okrę­giem, którego środek pokrywa się ze środkiem kuli.

 

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WSZYSTKIE PRZECIĘCIA

Wrzesień 12th, 2010 Brak komentarzy

Trójkąt tworzą przecięcia trzech wielkich okręgów. Trójkąt z wierzchołkiem na biegunie północnym Świata Kulistego i podstawą pokry­wającą jedną czwartą część równika ma wszyst­kie kąty proste (równe 90°). Sam równik jest największym z możliwych okręgów w tym świecie, jego promieniem jest odległość od bie­guna. Tak to wygląda z punktu widzenia trój­wymiarowej przestrzeni euklidesowej i tak my to obserwujemy. Mieszkańcy Świata Kulistego nie mogą wykorzystać naszej wiedzy i dlatego też muszą męczyć się z zakrzywioną przestrze­nią, bo dla nich jest ona właśnie taka. Inną nieeuklidesową. geometrię odkryto na powierzchni siodłowej, na której linia prosta wygląda jak hiperbola

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: