//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2010

PO WIELOMA WZGLĘDAMI

Wrzesień 27th, 2010 Brak komentarzy

Żyją oni w dwuwymiarowym świecie zajmującym po­wierzchnię doskonałej kuli. Pod wieloma wzglę­dami ich doświadczenie jest takie samo jak na­sze, ponieważ także żyjemy na kulistym glo­bie. Różni się jednak tym, że nie mają oni po­jęcia o trzecim wymiarze przestrzeni, wymiarze góra-dół. Jest to korzystne i dla nich, i dla nas: dla nich, ponieważ pozwala im prowadzić prostszy tryb życia; dla nas, ponieważ pozwala nam czuć się istotami wyższymi. Przez długi czas bardzo ograniczony horyzont geograficzny Kulistych pozwalał akceptować im euklideso- wość geometrii swego świata. Wszystkie małe trójkąty, wszystkie małe okręgi wykazywały właściwości, których się spodziewano. „Żyjemy w płaskim świecie” mówili i wierzyli w to go­rąco.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

JEDEN Z FIZYKÓW

Wrzesień 21st, 2010 Brak komentarzy

Pewnego dnia jeden z ich fizyków, nie mając nic więcej do roboty, jak tylko rozmyślać nad płaskością rzeczy, zaczął zastanawiać się nad kwestią, czy o wiele większe trójkąty wykazy­wałyby również cechy euklidesowe. Pierwszą jego prośbę o dotację na badania odrzucono, ponieważ kraj miał poważne kłopoty z płatnoś­ciami, a wielkie trójkąty nie wyglądały na to­war do zbycia. Drugą jego prośbę uwzględnio­no, gdyż ktoś wpadł na pomysł, że wielkie trój­kąty mogą okazać się nowym rodzajem broni, choć nikt nie był pewien, jak można byłoby je w tym charakterze wykorzystać. Fizyk od­krył wkrótce, że im trójkąty większe, tym su­ma ich kątów większa. Doszedłszy w ten spo­sób do okręgu stwierdził, że obwód dużego okręgu jest w zauważalny sposób mniejszy od 2nr.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

MAKSYMALNA WIELKOŚĆ

Wrzesień 12th, 2010 Brak komentarzy

Co więcej, okazało się, że istnieje maksy­malna wielkość i trójkąta, i okręgu. Gdy dłu­gość promienia przekroczyła pewną wielkość, zwiększający się promień zakreślał coraz mniejsze koło. Fizyk opublikował te godne uwagi wyniki badań i został zlinczowany przez członków Towarzystwa Zachowania Świata Ku­listego Płaskim. Obecnie, w zasadzie, jego wniosek, że przestrzeń nie jest płaska, lecz za­krzywiona, jest uznawany przez każdego (z wy­jątkiem oczywiście członków Towarzystwa ZSKP). Nasz punkt widzenia — punkt widzenia istot wyższych — pozwala dostrzec, jak nadzwyczaj­ne wyniki otrzymał ów fizyk .Linia prosta dla Kulistych jest dla nas wielkim okrę­giem, którego środek pokrywa się ze środkiem kuli.

 

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WSZYSTKIE PRZECIĘCIA

Wrzesień 10th, 2010 Brak komentarzy

Trójkąt tworzą przecięcia trzech wielkich okręgów. Trójkąt z wierzchołkiem na biegunie północnym Świata Kulistego i podstawą pokry­wającą jedną czwartą część równika ma wszyst­kie kąty proste (równe 90°). Sam równik jest największym z możliwych okręgów w tym świecie, jego promieniem jest odległość od bie­guna. Tak to wygląda z punktu widzenia trój­wymiarowej przestrzeni euklidesowej i tak my to obserwujemy. Mieszkańcy Świata Kulistego nie mogą wykorzystać naszej wiedzy i dlatego też muszą męczyć się z zakrzywioną przestrze­nią, bo dla nich jest ona właśnie taka. Inną nieeuklidesową. geometrię odkryto na powierzchni siodłowej, na której linia prosta wygląda jak hiperbola

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: