Archive for Listopad, 2010

WYBRANY UKŁAD

W jednym przypad­ku wybieramy układ złożony z trzech osi (szyn tramwajowych) wzajemnie do siebie prosto­padłych, oznaczamy je jako x, y i z, i możemy osi x nadać dowolnie wybrany przez nas kie­runek. W innym przypadku posługujemy się innym typem układu współrzędnych jako bar­dziej odpowiednim . Jakikolwiek układ wybierzemy, będą w nim obowiązywały te sa­me prawa fizyki. Naszym ideałem przestrzeni jest mimo wszystko ośrodek chi — kontinu­um jednorodne i izotropowe. Nie ma w nim bowiem żadnego wyróżnionego miejsca ani kie­runku. Jedynym ograniczeniem, które nakłada na układ współrzędnych, jest to, że położenie muszą w nim określać trzy niezależne od siebie wielkości.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POMIAR ODLEGŁOŚCI

Fizyka ma jednak coś więcej do roboty niż tylko wyznaczanie położenia. Dokonuje pomia­rów długości, powierzchni i objętości. Aby można było to zrobić, musi określić, co jest linią prostą, musi przebadać właściwości trój­kątów — w skrócie: musi odkryć geometrię naszej przestrzeni. W matematyce można roz­ważać różne rodzaje możliwych geometrii. W fi­zyce trzeba poprzez badania empiryczne wykryć, który z tych rodzajów stosuje się do rze­czywistego świata.Zacznijmy od pomiaru odległości między dwiema bilami A i B. Aby dokonać tego po­miaru, bierzemy nasz standardowy pręt mier­niczy — jednostkę długości, następnie wybiera­my drogę z A do B i notujemy, ile razy pręt ten pokrył drogę w czasie spaceru.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.