//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2010

SWOBODNY RUCH

Grudzień 18th, 2010 Brak komentarzy

Wiemy jednakże, że tutaj wchodzi w grę kolejny stopień swobody ruchu tego obiektu dzięki przyleganiu do siebie kolejnych fałd arkusza. Obiekt w każdym położeniu ma możliwość dokonania wyboru ruchu w jednym z trzech kierunków i dlatego też musimy wy­obrazić sobie trzy zespoły szyn tramwajowych trzy liczby, aby opisać to położenie. Tak więc np. położenie (50,1) na czwartej fałdzie arkusza staje się położeniem (50,1,4), a więc położeniem w przestrzeni trójwymiarowej. Te trzy liczby nie tylko określają nam położenie ciała fizycz­nego, lecz także wskazują, że ma ono trzy stop­nie swobody ruchu. Możemy z grubsza powie­dzieć, że ciało w dowolnym położeniu może się poruszać w przód, w górę lub w bok.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

CIAŁA FIZYCZNE

Grudzień 5th, 2010 Brak komentarzy

Ciała fizyczne być może mają jeszcze jeden stopień swobody ruchu — w czwartym wymia­rze przestrzeni. Jeśli nawet tak jest, jak dotąd nie potwierdziły tego obserwacje. Ruchowi te­mu towarzyszyłyby dość dziwne efekty wyni­kające ze ścisłego przylegania położeń znanych nam w przestrzeni trójwymiarowej. Obiekty poruszające się w nowym wymiarze znikałyby nagle w jednym miejscu, aby się równie nagle pojawić w innym bez przemierzania znanej nam z codziennego doświadczenia przestrzeni. Stanowi to bogaty temat dla twórczości typu science-fiction. Dlaczego nie miałby istnieć również piąty lub szósty wymiar przestrzeni? Stwierdzenie, że nie zaobserwowano dotąd żadnego zjawiska, które wymagałoby wprowa­dzania więcej niż trzech wymiarów przestrzen­nych, jest wymijającą odpowiedzią na to py­tanie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: