//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2010

CIAŁA FIZYCZNE

Grudzień 16th, 2010 Brak komentarzy

Ciała fizyczne być może mają jeszcze jeden stopień swobody ruchu — w czwartym wymia­rze przestrzeni. Jeśli nawet tak jest, jak dotąd nie potwierdziły tego obserwacje. Ruchowi te­mu towarzyszyłyby dość dziwne efekty wyni­kające ze ścisłego przylegania położeń znanych nam w przestrzeni trójwymiarowej. Obiekty poruszające się w nowym wymiarze znikałyby nagle w jednym miejscu, aby się równie nagle pojawić w innym bez przemierzania znanej nam z codziennego doświadczenia przestrzeni. Stanowi to bogaty temat dla twórczości typu science-fiction. Dlaczego nie miałby istnieć również piąty lub szósty wymiar przestrzeni? Stwierdzenie, że nie zaobserwowano dotąd żadnego zjawiska, które wymagałoby wprowa­dzania więcej niż trzech wymiarów przestrzen­nych, jest wymijającą odpowiedzią na to py­tanie.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

OPEROWANIE WYMIARAMI

Grudzień 9th, 2010 Brak komentarzy

Oczywiście, operowanie trzema wymia­rami jest prostsze od operowania czterema. Co więcej, wszystkie trzy wymiary są wzajemnie równoważne — nie ma znaczenia, jak ułożymy w przestrzeni trzy zespoły równoległych szyn tramwajowych, natomiast czwarty wymiar róż­niłby się zupełnie od pozostałych. Stracilibyś­my izotropię przestrzeni — właściwość polega­jącą na tym, że każdy kierunek jest równie dobry. Dlatego też póty będziemy się upierać przy trójwymiarowości naszego świata, póki nie zmusi nas do zmiany stanowiska brak moż­liwości rozwiązania stojących przed nami pro­blemów. Izotropia przestrzeni, mimo wszystko, jest czymś drogocennym. Pozwala nam wprowadzać proste układy odniesienia, dostosowane do roz­wiązywanych problemów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: