Archive for Luty, 2011

TOCZĄCE SIĘ BILE

Przypuśćmy, że wszystkie bile toczą się tyl­ko po szynie tramwajowej (szynie z rowkiem). Do opisu położenia bili na tej szynie będziemy nadal mogli posługiwać się liczbami całkowity­mi, jeśli wprowadzimy jakąś jednostkę. Jed­nostka ta stanie się naszym prętem mierni­czym. Wyobraźmy sobie, że, przykładając ten pręt do szyny począwszy od dowolnego punktu oznaczonego zerem na prawo, wyznaczymy ko­lejno położenia +1, +2 itd., na lewo zaś —położenia —1, —2 itd. Dowolna bila na tej szynie będzie miała położenie określone przez znak arytmetyczny wyznaczający kierunek przez numer wyznaczający liczbę prętów mieszczących się między jej położeniem i punk­tem zerowym szyny.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

OZNACZENIE POŁOŻENIA

Jeśli pragnie się określić położenie z większą dokładnością, można stwo­rzyć fizyczne wzorce długości, równe, powiedz­my, milionowej części jednostkowego pręta mierniczego. Później porozmawiamy o tym, ja­kie granice możliwościom w tej dziedzinie na­rzuca fizyka współczesna. (Jeśli zaniedba się ograniczenia fizyczne, z łatwością wpada się na pomysł modelu kontinuum szyny tramwajowej z zaznaczonymi na niej nieskończenie blisko siebie znajdującymi się możliwymi położenia­mi. Model ów jest w takiej samej mierze uży­teczny, jak i niebezpieczny.)Oznaczanie położenia jedną liczbą stanowi procedurę bardzo prostą. Czy można ją zasto­sować w przypadku, powiedzmy, bil rozrzuco­nych na stole bilardowym? Nie wydaje się, aby coś mogło’nam w tym przeszkodzić.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
Drążenie foremników