//////

Archiwum

Archiwum dla Luty, 2011

WPROWADZENIE DWÓCH ZESPOŁÓW

Luty 17th, 2011 Brak komentarzy

Z pew­nością bila może przemierzyć tę drogę, lecz może także przetoczyć się bezpośrednio z poło­żenia numer 50 w położenie numer 150. Ma ona z fizycznego punktu widzenia dodatkowy sto­pień swobody, ponieważ położenie numer 50 jest bezpośrednio związane z położeniem nu­mer 150. Aby uwzględnić tę sytuację, lepiej będzie po­wrócić do wyznaczania położenia od punktu zerowego. Konieczne staje się wprowadzenie dwóch zespołów równoległych szyn tramwajo­wych, X i Y, które przecinają się wzajemnie umożliwiają bili w każdym położeniu ruch w dwóch kierunkach. Pojedynczą szynę tram­wajową nazwiemy przestrzenią jednowymiaro­wą, oba zaś zespoły szyn — przestrzenią dwu­wymiarową.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

W NOWYM UKŁADZIE

Luty 7th, 2011 Brak komentarzy

W tym nowym układzie odniesie­nia położenie 150 stanie się położeniem (50,1); znaczy to, że aby je osiągnąć, bila musi się przetoczyć o 50 jednostek od punktu zerowego po szynie należącej do zespołu X i o jedną jednostkę od punktu zerowego po szynie nale­żącej do zespołu Y, obu przechodzących przez położenie (50,1). Te dwie liczby opisują zara­zem położenie bili, jak i powiązanie tego poło­żenia z położeniami do niego przylegającymi.A teraz wyobraźmy sobie pokój, który jest wypełniony arkuszem blachy złożonym niezli­czoną ilość razy w harmonijkę. Dwie liczby znów by wystarczyły, gdyby chodziło jedynie o    opis położenia obiektu i jego ruchu po tym arkuszu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: