//////

Archiwum

Archiwum dla Marzec, 2011

POŁOŻENIE RZECZY

Marzec 28th, 2011 Brak komentarzy

Przez chwilę skupmy uwagę nad położeniem rzeczy, pozostawiając na później rozważania nad czasem. Przypuśćmy, że mamy opisać po­łożenie wielu rozrzuconych bil i — dla uprosz­czenia — przypuśćmy, że każda z nich jest nie­ruchoma. Jak możemy określić położenie któ­rejś z nich względem pozostałych? Ponieważ żadna się nie porusza, najprostszą metodą jest nadanie każdej bili numeru, który będzie równocześnie numerem jej położenia. Na przykład jeśli mamy układ złożony z 20 bil, możemy do oznaczenia ich położenia posłużyć się liczbami całkowitymi od 1 do 20. Położenie numer 3 będzie tam, gdzie jest bila numer 3, położenie numer 19 — tam, gdzie bila numer 19 itd.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

TA SAMA PROCEDURA

Marzec 17th, 2011 Brak komentarzy

Nie potrzebujemy oznaczać położeń mię­dzy bilami, ponieważ rozważany przez nas ubo­gi maleńki światek zawiera tylko 20 nierucho­mych bil. Tę samą procedurę można byłoby przyjąć, gdyby zawierał nawet sto czy milion bil. Najważniejszą rzeczą jest to, że się one nie poruszają. Oczywiście, jeśli tylko bilom pozwolimy na ruch, procedura ta stanie się nieużyteczna, gdyż będą mogły one zajmować również położenia pośrednie. Wtedy stanie się konieczna metoda oznaczania każdego możliwego położenia, które bila mogłaby zajmować. Aby taką meto­dę wprowadzić, trzeba się wznieść na pewien poziom abstrakcji.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: