//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2011

WE WSZECHŚWIECIE

Kwiecień 22nd, 2011 Brak komentarzy

W rzeczywistości jednak ani absolutnej Przestrzeni, ani absolut­nego Czasu nie ma. Wyobraźmy sobie bilę jako jedyną rzecz ist­niejącą we wszechświecie. Jakie zajmuje ona położenie? Pytanie to nie ma sensu, gdyż po­łożenie określa się względem innego położenia, które nazywamy położeniem początkowym, a w tym przypadku nic nie pozwala określić, gdzie jest położenie początkowe. Jaka jest wiel­kość tej bili? Znów nie możemy nic sensowne­go o tym powiedzieć, gdyż nie ma z czym jej porównać. Z pewnością jednak można bili przy­pisać trwanie. Czy można jednak mówić o prze­mijaniu czasu, skoro bila się nie zmienia, skoro nic nie może się jej przydarzyć, nic nie może się do niej zbliżyć ani z nią zderzyć? W tym przypadku nie można więc mówić również przemijaniu czasu. Tak więc i Przestrzeń, Czas nie mają żadnego sensu. Możemy uwol­nić się od dużych liter i od naszych przesądów związanych z przestrzenią i czasem.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

POŁOŻENIE RZECZY

Kwiecień 10th, 2011 Brak komentarzy

Przez chwilę skupmy uwagę nad położeniem rzeczy, pozostawiając na później rozważania nad czasem. Przypuśćmy, że mamy opisać po­łożenie wielu rozrzuconych bil i — dla uprosz­czenia — przypuśćmy, że każda z nich jest nie­ruchoma. Jak możemy określić położenie któ­rejś z nich względem pozostałych? Ponieważ żadna się nie porusza, najprostszą metodą jest nadanie każdej bili numeru, który będzie równocześnie numerem jej położenia. Na przykład jeśli mamy układ złożony z 20 bil, możemy do oznaczenia ich położenia posłużyć się liczbami całkowitymi od 1 do 20. Położenie numer 3 będzie tam, gdzie jest bila numer 3, położenie numer 19 — tam, gdzie bila numer 19 itd.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: