Archive for Kwiecień, 2011

BLISKA ZNAJOMOŚĆ

Tak więc, bez względu na bliską z nimi znajomość, musimy z ogromną ostrożnością analizować relację mię­dzy ruchem, przestrzenią i czasem. Najważniej­szą sprawą jest wyrwanie się z pęt naszej po­tocznej wiedzy i zaczęcie stawiania pytań ta­kich, jak: „Jeśli położenie może trwać, to czy ma również sens przypuszczenie, że chwila mo­że zajmować miejsce w przestrzeni?” lub „Czy jest jakikolwiek sens, poza sferą mistyki i me­taforą, w przypisywaniu możliwości trwania okresowi czasu?” Pewne pytania doprowadzą nas do bardzo owocnych odpowiedzi, inne będą pozbawione sensu, warto jednak zaryzykować postawienie kilku bezsensownych, aby znaleźć jedno z tych, które nas interesują. Będzie to pytanie, które wyprowadzi nas z królestwa codziennej swojskości.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NIEZALEŻNIE OD ISTNIENIA OBIEKTÓW

Jeśli tak uczynimy, podejmiemy ryzyko myślenia w kategoriach Czasu i Przestrzeni istniejących samoistnie, niezależnie od istnienia obiektów. Jest to daleko idąca abstrakcja, od której uwolnić się nie jest łatwo. Z pewnością Prze­strzeń — czy Próżnia, czy jakkolwiek inaczej to nazwać — istnieje poza wszystkim, otaczając wszystkie rzeczy, których tożsamość została przez nas dotychczas ustalona. Z pewnością Czas płynie, w jakimś sensie, przez wszech­świat w stałym tempie (cokolwiek miałoby to znaczyć). Jest prawdą, że już starożytni myśle­li o absolutnej Przestrzeni — będącej hierar­chią położenia we wszechświecie, w której czło­wiek zajmuje centralną pozycję.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WE WSZECHŚWIECIE

W rzeczywistości jednak ani absolutnej Przestrzeni, ani absolut­nego Czasu nie ma. Wyobraźmy sobie bilę jako jedyną rzecz ist­niejącą we wszechświecie. Jakie zajmuje ona położenie? Pytanie to nie ma sensu, gdyż po­łożenie określa się względem innego położenia, które nazywamy położeniem początkowym, a w tym przypadku nic nie pozwala określić, gdzie jest położenie początkowe. Jaka jest wiel­kość tej bili? Znów nie możemy nic sensowne­go o tym powiedzieć, gdyż nie ma z czym jej porównać. Z pewnością jednak można bili przy­pisać trwanie. Czy można jednak mówić o prze­mijaniu czasu, skoro bila się nie zmienia, skoro nic nie może się jej przydarzyć, nic nie może się do niej zbliżyć ani z nią zderzyć? W tym przypadku nie można więc mówić również przemijaniu czasu. Tak więc i Przestrzeń, Czas nie mają żadnego sensu. Możemy uwol­nić się od dużych liter i od naszych przesądów związanych z przestrzenią i czasem.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
Drążenie foremników