Archive for Maj, 2011

CHARAKTERYSTYCZNE ODDZIAŁYWANIE

Krótko mówiąc, cząstek elementarnych nie można umieścić w starannie oddzielonych ga­blotach wystawowych z zawieszonymi na nich tabliczkami, że są to okazy takie i takie. Ze swej natury cząstki te są ściśle powiązane przez oddziaływania wzajemne. Oddziaływania te określają takie charakterystyczne dla cząstek wielkości dynamiczne, jak energia, pęd i mo­ment pędu, a te z kolei — masę, relacje czaso­we i przestrzenne. I tak rzeczywiście popada­my w tarapaty: aby wyjaśnić, czym jest masa, przestrzeń i czas, powinniśmy za punkt wyjścia wziąć wiedzę o cząstkach elementarnych i ich zawiłych wzajemnych oddziaływaniach. Coś nie­coś o tym wiemy. Wystarczy jak na razie ta wiedza do stwierdzenia, że czymkolwiek są rze­czy wszechświata, nie są z pewnością podobne do” bil z utopium, odizolowanych od reszty rze­czy przez szklane ściany gablot, w których tkwią.

 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRZESTRZEŃ

Wydaje się oczywiste, że ten sam obiekt nie może znajdo­wać się równocześnie w dwóch miejscach; lecz przecież elektron ulegający ugięciu — może. Wydaje się również oczywiste, że — choć wiel­kość i położenie mogą być nieskończenie róż­norodne — każda rzecz istnieje w ściśle okreś­lonym czasie; lecz, jak dowiódł Einstein, tak nie jest. Musimy zweryfikować nasze intuicyj­ne pojęcia czasu. Zauważmy, że wielkość i po­łożenie mają cechę trwałości. Jeśli położenie nie jest trwałe, mamy do czynienia z ruchem — kolejnym dobrze nam znanym, lecz trud­nym do zrozumienia atrybutem rzeczy. Ruch, co więcej, jest istotną częścią charakterystyki wielu interesujących fizykę rzeczy, jak stwier­dziliśmy w poprzednim rozdziale.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
Drążenie foremników