//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2011

CHARAKTERYSTYCZNE ODDZIAŁYWANIE

Maj 28th, 2011 Brak komentarzy

Krótko mówiąc, cząstek elementarnych nie można umieścić w starannie oddzielonych ga­blotach wystawowych z zawieszonymi na nich tabliczkami, że są to okazy takie i takie. Ze swej natury cząstki te są ściśle powiązane przez oddziaływania wzajemne. Oddziaływania te określają takie charakterystyczne dla cząstek wielkości dynamiczne, jak energia, pęd i mo­ment pędu, a te z kolei — masę, relacje czaso­we i przestrzenne. I tak rzeczywiście popada­my w tarapaty: aby wyjaśnić, czym jest masa, przestrzeń i czas, powinniśmy za punkt wyjścia wziąć wiedzę o cząstkach elementarnych i ich zawiłych wzajemnych oddziaływaniach. Coś nie­coś o tym wiemy. Wystarczy jak na razie ta wiedza do stwierdzenia, że czymkolwiek są rze­czy wszechświata, nie są z pewnością podobne do” bil z utopium, odizolowanych od reszty rze­czy przez szklane ściany gablot, w których tkwią.

 

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PRZESTRZEŃ

Maj 19th, 2011 Brak komentarzy

Wydaje się oczywiste, że ten sam obiekt nie może znajdo­wać się równocześnie w dwóch miejscach; lecz przecież elektron ulegający ugięciu — może. Wydaje się również oczywiste, że — choć wiel­kość i położenie mogą być nieskończenie róż­norodne — każda rzecz istnieje w ściśle okreś­lonym czasie; lecz, jak dowiódł Einstein, tak nie jest. Musimy zweryfikować nasze intuicyj­ne pojęcia czasu. Zauważmy, że wielkość i po­łożenie mają cechę trwałości. Jeśli położenie nie jest trwałe, mamy do czynienia z ruchem — kolejnym dobrze nam znanym, lecz trud­nym do zrozumienia atrybutem rzeczy. Ruch, co więcej, jest istotną częścią charakterystyki wielu interesujących fizykę rzeczy, jak stwier­dziliśmy w poprzednim rozdziale.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: