//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2011

DOTARCIE DO WNĘTRZA

Lipiec 25th, 2011 Brak komentarzy

Ciała tego rodzaju nie mogą ani wysyłać, ani odbijać światła, dlatego też są nazywane czarnymi dziurami. Cokolwiek dotrze do ich wnętrza, nie może już go opuścić. Pewnego dnia, być może, odkryje­my taką czarną dziurę wśród gwiazd, miejmy nadzieję, niezbyt blisko naszej planety.Dokonaliśmy przeglądu rzeczy interesujących fizykę od bili i fali począwszy, a kończymy na neutrinie i czarnej dziurze. Spróbowaliśmy wy­odrębnić proste cechy wszechświata, choć nie zawsze łatwe do zrozumienia. Kierowaliśmy się zasadą, aby wskazać obiekty ważne w taki cho­ciażby sposób, w jaki wskazuje się eksponaty na wystawie, i powiedzieć: „Patrzcie, te rze­czy są przedmiotem badań fizyki”. I oto mamy wzory każdej z nich wystawione w szklanej gablocie — kolekcjonerskie okazy wszechświa­ta.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PROSTY ZAMIAR

Lipiec 14th, 2011 Brak komentarzy

Zamiar wydawał się dość prosty, lecz jego realizacja nastręczała trudności. Warto zanali­zować, dlaczego.W istocie trudnością jest zawszfe dokonanie wyboru. Przegląd nie mógł być wyczerpujący, ale też nikt nie pragnął tego. Na szczęście w fizyce rzeczy fundamentalne, jako najprost­sze, wybierają się same. Rozważając kwestię w sposób bardziej wyrafinowany można stwier­dzić, że istnieje zawsze niebezpieczeństwo — grożące przy wszystkich analizach całości po­przez jej podział na części — zatracenia głębo­kiej jednoczącej ją istoty przez zbytnie uszcze­gółowienie i podział na małe fragmenty. Misty­cy będą obstawać przy leżącej u podstaw jed­ności wszystkich rzeczy, choćby nawet wyda­wało się, że różnią się one między sobą.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: