Archive for Sierpień, 2011

ROZPATRZENIE LISTY

Wszystkie mają spin jak elektron i każdemu odpowiada antykwark. Być może jest nawet druga grupa kwarków, z fantazją nazwanych przez fizyków powabnymi. Być może kwarki rzeczywiście istnieją i pewnego dnia zostaną odkryte. A może już zostały odkryte. Proton wydaje się rozpraszać cząstki prędkie w taki sposób, jak gdyby był zbudowany z trzech cząstek sklejonych razem tym, co teoretycy nazywają gluonem. Rozpatrując taką listę rzeczy subjądrowych, nie można przeczyć, że ma jakiś sens to, co nierzeczywiste. Czy te rzeczy nie są tylko śla­dami w komorze pęcherzykowej umieszczonej rozmyślnie w sąsiedztwie wielkiego akcelera­tora (zbudowanego za ogromne pieniądze)? Dla­czego wzbudzają tak ogromne zainteresowanie? Nie chodzi tu o elektrony, protony, neutrony czy fotony — one mogą nam pięknie wyjaśnić budowę materii makroskopowej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PROMIENIOWANIE KOSMICZNE

Dlaczego jed­nak zawracać sobie głowę pozostałymi cząstka­mi, które są tak dalekie od tego, z czym spo­tykamy się w życiu codziennym? Faktem jednakże jest to, że one s ą rzecza­mi spotykanymi codziennie. W chwili, gdy czy­tasz tę książkę, cząstki o niewyobrażalnej ener­gii masowo wdzierają się w atmosferę ziemską i zderzając się z jądrami jej atomów wybijają ich kawałki. Niektóre z tych kawałków właśnie przelatują przez ciebie lub grzmocą w tym momencie w któreś z twoich własnych atomo­wych jąder. Nieprzerwanie przenikają nas tzw. promienie kosmiczne, które i składa­ją się z cząstek elementarnych, i zarazem same je produkują, dokładnie takie cząstki elemen­tarne, jakie my wytwarzamy w laboratoriach naukowych. Są więc rzeczywistymi i codzien­nymi rzeczami. Rozwój postaci materii ożywio­nej zależy od nich, choć ich ujrzenie nie jest dla nas łatwe.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
Drążenie foremników