//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2011

KLASYFIKACJA CZĄSTEK

Wrzesień 13th, 2011 Brak komentarzy

Obecnie możemy dokonać klasyfikacji wszyst­kich cząstek . Są ich cztery duże grupy (od najlżejszych do najcięższych): 1) pozbawio­ne masy spoczynkowej bozony (grawiton, fo­ton), 2) leptony (neutrino elektronowe, neutrino mionowe, elektron, mion), 3) mezony (II, K, r}), 4) bariony, dzielące się na nukleony (proton, neutron) i hiperony (A, 2, S, Q). Są to cząstki trwałe w skali czasu jądrowego. Jeśli wyłowi z których są zbudowane w jakiś sposób wszyst­kie pozostałe cząstki. Niektórzy jednak sądzą, że wszystkie cząstki są zbudowane z innych, nie odkrytych dotąd, cząstek. Hipoteza Gell- -Manna proponuje trzy kwarki: Q1 o ładun­ku +s3e (gdzie e jest ładunkiem elementar­nym) oraz Qz i Qs, każdy o ładunku .

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

ROZPATRZENIE LISTY

Wrzesień 10th, 2011 Brak komentarzy

Wszystkie mają spin jak elektron i każdemu odpowiada antykwark. Być może jest nawet druga grupa kwarków, z fantazją nazwanych przez fizyków powabnymi. Być może kwarki rzeczywiście istnieją i pewnego dnia zostaną odkryte. A może już zostały odkryte. Proton wydaje się rozpraszać cząstki prędkie w taki sposób, jak gdyby był zbudowany z trzech cząstek sklejonych razem tym, co teoretycy nazywają gluonem. Rozpatrując taką listę rzeczy subjądrowych, nie można przeczyć, że ma jakiś sens to, co nierzeczywiste. Czy te rzeczy nie są tylko śla­dami w komorze pęcherzykowej umieszczonej rozmyślnie w sąsiedztwie wielkiego akcelera­tora (zbudowanego za ogromne pieniądze)? Dla­czego wzbudzają tak ogromne zainteresowanie? Nie chodzi tu o elektrony, protony, neutrony czy fotony — one mogą nam pięknie wyjaśnić budowę materii makroskopowej.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: