Archive for Listopad, 2011

ILOŚĆ DZIAŁANIA

W elektronach i innych cząst­kach fundamentalnych zdaje się tkwić ilość działania równa h. Jest to bardzo dziwne, być może najdziwniejsze ze wszystkiego w fizyce. Nazwą tej ilości działania jest kwant dzia­łania miara wewnętrznej swobody ruchu cząstek fundamentalnych. Jest to wielkość nie­słychanie mała, dlatego też niezauważalna w obiektach o zwykłych rozmiarach, lecz w za­uważalny sposób określająca zachowanie się wszystkich cząstek, z których są one zbudo­wane.Występuje ona nawet w promieniowaniu elektromagnetycznym. Uwidacznia się to w efekcie fotoelektrycznym. Wiadomo, że światło o    dostatecznie wysokiej częstotliwości wybija elektrony z ciał stałych. Elektrony pochłaniają wówczas dość energii zawartej w świetle, aby stała się możliwa ich ucieczka z atomów poło­żonych blisko powierzchni.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIATŁA

Jeśli jednak często tliwość światła jest zbyt niska, nie wyzwalają się żadne elektrony, nawet wtedy, gdy użyje­my bardzo intensywnego światła. Nie jest więc istotna całkowita energia zawarta w świetle. Wystąpienie efektu zależy od częstotliwości.Efekt ten i wiele innych zjawisk znajdują wy­jaśnienie tylko wówczas, jeśli energia przeno­szona przez promieniowanie elektromagnetycz­ne przychodzi w paczkach. Promieniowanie elektromagnetyczne jest więc strumieniem czą­stek! Mamy tu znów do czynienia z falowo- -cząstkowym paradoksem.Jeśli zmierzymy energię w każdej paczce i wyznaczymy również okres fali (odwrotność jej częstotliwości), to stwierdzimy, że iloczyn jest równy, ku naszemu zdziwieniu, stałej Plancka. Iloczyn energii i czasu jest, podobnie jak iloczyn pędu i odległości, działaniem. Czą­stki promieniowania elektromagnetycznego za­wierają ten sam kwant działania, co elektrony, protony i neutrony.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FALOWA NATURA

Ich natura falowa jest ta­ka sama jak tych materialnych cząstek — sta­nowią ją fale prawdopodobieństwa. Nazywamy je fotonami. Energia fotonu fal radiowych jest niezwykle mała i z trudem dostrzegalna, ale energia fotonu promieniowania gamma jest, przeciwnie, wielka i jego cząstkopodobna natu­ra ujawnia się wyraźnie w każdym ekspery­mencie. Nawiasem mówiąc, istnienie fotonu ułatwia nam wyobrażenie sobie wędrówki świa­tła przez próżnię. A przede wszystkim uszczę­śliwia nas wędrówka elektronów w próżni we­wnątrz lampy w telewizorze. Fotony dołączają więc do listy cząstek kwantowych: elektronów, protonów i neutronów — cząstek wyposażonych w swobodę ruchu ograniczoną przez kwant działania.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
Drążenie foremników