Archive for Grudzień, 2011

NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNI MODEL

Jak może cząstka zachowywać się jak fala’ Odpowiedź nasuwa się jedna — nie może. Nasz sposob pojmowania cząstek i fal wywodzi się z codziennego doświadczenia, którego przed­miotem są powszednie rzeczy, dlatego też nie możemy w znanych nam terminach opisać tego osobliwego zachowania. Najbardziej odpowied­nim modelem, który możemy przywołać w wy­obraźni, jest paczka falowa. Ma ona ograni­czoną rozciągłość przestrzenną, dokładnie tak jak cząstka, i równocześnie dzięki falowej naturze może ulegać ugięciu i interferencji. Możemy jednak wyobrazić sobie rozszczepienie paczki falowej na dwie połowy, np. przez szyb­ko poruszającą się przesłonę, która zakryje szczelinę, gdy przejdzie połowa paczki, i odbije drugą połowę. A przecież elektronu nie można rozszczepić — albo w całości przeleci przez szczelinę, albo w ogóle przez nią nie przeleci.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NATURA CIAŁA STAŁEGO

Jest on tworem o naturze ciała stałego dokład­nie tak samo, jak każda klasyczna cząstka, choć równocześnie może na ekranie tworzyć obraz dyfrakcyjny (związany z ugięciem) dokładnie tak, jak fala, której długość jest równa stałej Plancka podzielonej przez jego pęd. Elektron nie jest ani cząstką, ani falą rozumianymi do­słownie. Jest czymś zupełnie różnym zarówno od maleńkiej bili, jak i od paczki falowej. Ponieważ elektron nie może być rozszczepio­ny i ma mierzalne parametry, takie jak masa i spin, trudno w nim dostrzec coś innego niż cząstkę. Jak więc zinterpretować falopodobny obraz, który tworzy na ekranie? Można to zro­bić m.in. następująco: przyjąć, że obraz jest wytwarzany przez fale, które określają możli­we tory ruchu elektronu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

FALE PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Fale elektronowe są więc falami prawdopodobieństwa, które staty­stycznie wyznacza szansę znalezienia elektronu w danym miejscu. Sposób uderzenia kijem bi­lardowym bili rzeczywistej wyznacza dokładnie jej tor. Granie w bilard elektronem jest wysoce niewskazane, gdyż jego tor można przewi- dzieć tylko statystycznie. Nie ma żadnej pewności, gdzie poleci, ponieważ elektrony mają pewien stopień swobody ruchu, o którym moż­na sądzić, że jest wbudowany w ich naturę. Miarą tej swobody jest stała Plancka h — iloczyn pędu i odległości interpretowanej jako długość fali. W mechanice klasycznej iloczyn pędu i odległości jest wielkością znaną jako działanie.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.
Drążenie foremników