Archive for Luty, 2012

BADANIA MAGNETYZMU

Badania magnetyzmu przynoszą nam więcej wiadomości o atomach. Atomy mogą zachowy­wać się jak maleńkie magnesy. Znaczy to, że występują w nich w jakiś sposób krążące prądy elektryczne. Ponieważ atomy zawierają elek­trony, elektrony zaś niosą ładunek elektryczny, można byłoby uznać, że właśnie ich ruch jest źródłem atomowych zjawisk magnetycznych. Okazuje się jednak, że zwykły ruch postępowy elektronów wewnątrz atomu nie tłumaczy wszystkiego. Aby zrozumieć zjawisko ferro­magnetyzmu (i tak zresztą najlepiej poznane spośród innych), trzeba przypisać jakiś we­wnętrzny ruch samemu elektronowi. Trzeba uznać, że elektron obraca się wokół swej osi, czyli że ma spin. To samo dotyczy protonu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ELEKTRON I PROTON

I elektron, i proton mają spin, co wyjaśnia, dlaczego oddziałują jak maleńkie trwałe ma­gnesy. Tak więc dopiero spin i ruch elektronu wewnątrz atomu wyjaśniają zjawiska magne­tyczne. Elektron jest więc obiektem o pewnej masie, pewnym ładunku elektrycznym i pewnym spi­nie. Proton jest cięższy od niego i ma ładunek o    przeciwnym znaku, lecz poza tym niczym się nie różni. Obie te cząstki sprawiają wrażenie, że są odpowiednimi kandydatkami do ustrojenia się w kameleonową skórę naszej bili z utopium. Wszak najprostszy model atomu — model wo­doru — stanowią: jądro będące protonem i po­jedynczy elektron krążący wokół niego jak pla­neta wokół Słońca. (Niestety, gdy na skali wiel­kości schodzimy do cząstek subatomowych, stwierdzamy, że atom pod postacią bili jest bardzo ubogim obrazem rzeczywistego atomu).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WEDŁUG EKSPERYMENTÓW

Jak wykazuje wiele eksperymentów, atom —to prawie pusta przestrzeń. Składa się z ma­leńkiego naładowanego dodatnio jądra, skupia­jącego prawie całą jego masę, i ujemnie nała­dowanego elektronu krążącego po orbicie, która zamyka sobą obszar ogromny w porównaniu do rozmiarów jądra. Niels Bohr przez nałoże­nie kilku prostych postulatów na ruch elektro­nów stwierdził, że można stworzyć bardzo za­dowalający teoretyczny model atomu wodoru. Zgodnie z tym modelem jądrem atomu wodoru jest proton, wokół którego krąży elektron po jednej z wyznaczonych przez postulaty orbit. Atom Bohra jest jedną z wyśmienitszych rzeczy prostych fizyki i, choć oparty na sze­regu zupełnie arbitralnych postulatów, stał się brylantem ozdabiającym fizykę.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.