Archive for Marzec, 2012

WSZYSTKIE ZJAWISKA

Wszystkie elektromagne­tyczne zjawiska tego świata biorą swój począ­tek w aktywności elektronów i jonów; jony są niczym innym jak atomami, które utraciły’ lub zyskały jeden elektron lub więcej. Wziąwszy pod uwagę, że właściwości elektromagnetyczne materii prawie w pełni określają jej właściwo­ści mechaniczne, sprowadzenie zagadnienia do elektronu i jonu frapuje swą prostotą. Prąd elektryczny, który płynie w naszej an­tenie telewizyjnej, jest strumieniem elektro­nów. Skąd się one biorą? Z atomów. Bila obra­zująca atom w metalu rozpada się na dwa składniki: ciężki dodatnio naładowany jon me­talu, który pozostaje na swoim miejscu, i jeden lub większą liczbę słabo z nim związanych elektronów.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

ATOMY W PÓŁPRZEWODNIKACH

Atomy w półprzewodnikach tracą te elektrony z większym trudem, a w izolato­rach elektrony wręcz nie dają się oderwać od atomów. W gazie całkowicie zjonizowanym elektrony i jony są dwoma składnikami czegoś, co uznaje się za czwarty stan skupienia mate­rii, mianowicie plazmy. Wyobraźcie sobie, że ogrzewacie ciało stałe. W pewnym momencie stopi się ono i przekształci w ciecz, która dalej podgrzewana wyparuje i przekształci się w gaz. Jeśli dostarczycie jeszcze więcej ciepła, spowo­dujecie, że atomy gazu zaczną się zderzać ze sobą tak energicznie, iż elektrony zostaną z nich wybite i powstaną dodatnio naładowane jony. W ten sposób wytworzycie plazmę — elektro­ny i protony. Jednym z powszechnie znanych rodzajów plazmy jest Słońce, które składa się głównie z wodoru lub, mówiąc ściślej, z wiru­jącej mieszaniny protonów i elektronów, pod­stawowych cząstek niosących jednostkowe do­datnie i ujemne ładunki elektryczne.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.