Archive for Kwiecień, 2012

PRĄDY ELEKTRYCZNE

To prawda, że prądy elektryczne indukowane przez te fale nigdy nie są równo­ległe do kierunku rozchodzenia się fal, fale te są więc bardziej podobne do poprzecznej fali sprężystej niż do podłużnej fali dźwiękowej. Poza tym wszystkie zjawiska, które obserwu­jemy w falach mechanicznych, zasadniczo róż­niące je od strumieni cząstek, występują w pro­mieniowaniu elektromagnetycznym. Zatem pro­mieniowanie elektromagnetyczne przechodząc przez wąską szczelinę będzie rozprzestrzeniać się we wszystkich kierunkach i uginać w po­dobny sposób jak poczciwe fale wodne czy fale dźwiękowe. Jeżeli dwie fale elektro­magnetyczne się nakładają, występuje zjawisko interferencji: wzmocnienie tam, gdzie grzbiety dwóch fal zbiegają się, i wygaszenie tam, gdzie grzbiet jednej fali zbiega się z doliną drugiej.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

KLASYCZNE STRUMIENIE CZĄSTEK

Czegoś takiego nie mogą dokonać strumienie klasycznych cząstek. Mogą jedynie fale. Tak więc promieniowanie elektromagnetyczne za­chowuje się jak fala mechaniczna. W tym miejscu nasuwają się jednak dręczące pytania. Fale mechaniczne nie mogą rozchodzić się w przestrzeni pozbawionej materii, są bo­wiem zespołowym ruchem atomów lub cząste­czek i ich prędkość jest wyznaczona przez wła­ściwości ośrodka, w którym się rozchodzą. Pro­mieniowanie elektromagnetyczne zaś wędruje przez próżnię. Cóż więc w istocie podlega drga­niom w pustej przestrzeni? Czyżby próżnia miała strukturę? A może stawiamy fałszywe pytania? Jest rzeczą jasną, że dzieje się tu coś nowego i tajemniczego.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NATURA PROMIENIOWANIA

Powrócimy jeszcze do natury promieniowania elektromagnetycznego (nie po to, przyznajemy z żalem, aby wyjaśnić jego tajemnicę, lecz po to, aby ją pogłębić — promieniowanie elektro­magnetyczne kryje bowiem u swych podstaw zagadki). Teraz musimy postawić pytanie o na­turę samej elektryczności. Jak wykazują niezliczone eksperymenty, prą­dy elektryczne składają się ze strumieni cząstek. Zasadniczo są to cząstki dokładnie dwóch rodzajów: ujemnie naładowane elektrony i wiele razy cięższe od nich obdarzone ładun­kiem atomy, zwane jonami, które zwykle są naładowane dodatnio, lecz mogą być nałado­wane ujemnie. Najlżejszy ze wszyst­kich jest atom wodoru. Gdy jest naładowany dodatnio, jest najlżejszym ze znanych jonów.

 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.