//////

Archiwum

Archiwum dla Kwiecień, 2012

FALE RADIOWE I RADAROWE

Kwiecień 15th, 2012 Brak komentarzy

Fale radiowe i radarowe różnią się tylko częstotliwością, lecz ich natura jest identyczna. Światło widzialne również jest falą elektro­magnetyczną o częstotliwości milion razy więk­szej od częstotliwości fali radarowej. Między nimi mieści się światło niewidzialne — pro­mieniowanie podczerwone wysyłane przez wszystkie przedmioty, których temperatura jest wyższa od zera absolutnego. Jeszcze wyż­sze częstotliwości mają niewidzialne promienie nadfioletowe, promienie Roentgena i promie­niowanie gamma. Ważną obserwację stanowi to, że drgający prąd elektryczny w jednym przewodniku indukuje drgający prąd elektrycz­ny w innym .Wszystkie fale elektromagnetyczne rozcho­dzą się w próżni z tą samą nieprawdopodobnie wielką prędkością (2,997925 • 108 m/s), parę mi­lionów razy większą od prędkości dźwięku roz­chodzącego się w powietrzu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: