Archive for Czerwiec, 2012

FALE I CZĄSTKI

Jeśli cząstka padnie na szczelinę, to albo przez nią przeleci, albo nie przeleci. Jeśli fala padnie na szczelinę, to część jej zawsze przez nią przejdzie, lecz kierunek rozchodzenia się nie będzie taki jak przedtem, ponieważ wy­stąpi zjawisko ugięcia fali. W przypadku fal występują zjawiska nakładania się i ugięcia, w przypadku cząstek — nie. Cząstki są z na­tury atomowe — w jakimś miejscu albo cząstka jest, albo jej nie ma. Fale są galaretopodobne i plastyczne — ich amplituda może się zmniej­szać w sposób ciągły aż do granicy, przy której nie można rozstrzygnąć, czy fala jeszcze jest, czy też już jej nie ma. Fale mechaniczne i cząstki atomowe — sym­patyczne, proste byty o zasadniczo odmiennym zachowaniu — są w odczuciu fizyki klasycznej dwiema wspaniałymi rzeczami maikroświata.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

DZIWNE RZECZY

Materia ma nie tylko właściwości mechanicz­ne. Każdy materialny obiekt może być naelek- tryzowany, niektóre z nich — namagnesowane. Zamiast stosować podział na ciała stałe, ciecze i gazy, można wprowadzić inną klasyfikację — podzielić obiekty materialne na przewodniki, półprzewodniki i izolatory w zależności od te­go, jaki opór stawiają przepływowi prądu elek­trycznego. Można też podzielić je na ferromag- netyki, ferrimagnetyki, paramagnetyki i dia- magnetyki w zależności od tego, jak zachowują się po umieszczeniu między biegunami magne­su. Można też skupić uwagę na zjawisku po­laryzacji elektrycznej i mówić o dielektrykach i elektretach. Są możliwe jeszcze inne klasyfi­kacje obiektów materialnych ze względu na ich właściwości elektromagnetyczne, różnorod­ność i bogactwo bowiem występujących w nich zjawisk elektrycznych i magnetycznych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.