//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2012

TRZĘSIENIE ZIEMI

Czerwiec 25th, 2012 Brak komentarzy

Trzęsienie ziemi wywołuje drgania w otaczających jego epicentrum skałach; drgania te rozchodzą się szeroko wokół poprzez ziemię i jako tzw. fale sejsmiczne są odbierane w laboratoriach na ca­łym świecie. Z badań fal sejsmicznych docho­dzących z głębi Ziemi wyprowadza się mnós­two wniosków dotyczących wewnętrznej bu­dowy globu ziemskiego. Występowanie tzw. strefy cienia w przypadku ścinających fal sej­smicznych, w której wykrywa się tylko fale zgęszczone, jest znakomitym świadectwem płynnego charakteru rdzenia Ziemi. Jeśli kontinuum jest dopełnieniem punktu, fala jest dopełnieniem cząstki. Jeśli bila z uto­pium jest idealizacją cząstki, dopełniającym ią ideałem jest fala sinusoidalna, która ma takie samo prawo stania się archetypem fizyki, jak bila.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

PRAWIDŁOWY OPIS

Czerwiec 6th, 2012 Brak komentarzy

Jednakże prawidłowy opis ide­alnej fali za pomocą matematycznej funkcji podważa zasadność prób porównywania fal z cząstkami. Otóż fala bardzo się różni charak­terem od atomu, ponieważ ten, rozpatrywany wyłącznie jako cząstka, wydaje się zdolny do istnienia w bezruchu, podczas gdy prawdziwa natura fali jest związana z ruchem. Bądźmy jednak ostrożni. Bardziej skomplikowane mo­dele atomu wskazują, że jego wnętrze jest peł­ne ruchu. Ale to prawda, że precyzyjne okre­ślenie częstotliwości i długości fali zależy od jej czasowej i przestrzennej rozciągłości: im większa jest ta rozciągłość, tym lepiej jest fala określona. Tak więc najlepiej określona fala zajmuje całą przestrzeń, podczas gdy cząstka zajmuje ściśle wyznaczone miejsce w prze­strzeni.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: