//////

Archiwum

Archiwum dla Lipiec, 2012

GAZ DOSKONAŁY

Lipiec 25th, 2012 Brak komentarzy

Ono tworzy gaz doskonały, ciecz doskonałą i, nadanie mu właściwości sprężystych, wspaniale proste ciało stałe. Ten model przy­nosi też dodatkowe zyski pod względem ma- I tematycznym, gdyż do opisu jego zachowania można używać rachunku różniczkowego i całkowego.Pojęcie kontinuum ma jednak tę istotną przewagę nad modelem atomowym, że pod- i kreślą właściwości, które cechują całość bada­nego obiektu. Nabierają znaczenia cechy cało­ściowe, mikroskopowe zaś szczegóły są roz­myślnie zaciemnione, aby przejawy cech cało­ściowych rzucały się bardziej w oczy. Jednym z takich przejawów, o ogromnym znaczeniu w fizyce, jest fala.W pierwszym przybliżeniu, jako ruch w dół i w górę przenoszony po powierzchni wody, ze zdolnością do odbijania się, załamywania, ugi­nania i nakładania, fala jest niewątpliwie rze­czą.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

W MODELU ATOMOWYM

Lipiec 7th, 2012 Brak komentarzy

W modelu atomowym jej źródłem są oddziaływania między atomami, więc fala jest tu formą zespołowego ruchu wszystkich atomów w danym materiale. Godne podkreślenia jest to, że choć fale są niczym innym jak ruchem atomów, jednocześnie ist­nieją w materii jako konkrety na równi z ato­mami. Takie fale są nazywane falami sprę­żystymi lub, inaczej, mechaniczny- m i. Mogą być falami powierzchniowymi lub głębinowymi. W każdym przypadku ich istotną cechą jest ruch zaburzenia w ośrodku tam i z powrotem. Można odróżnić trzy rodzaje fal. Pierwszy — to fala podłużna znana ja­ko fala dźwiękowa, w której ruch tam i z po­wrotem w ośrodku odbywa się wzdłuż kierun­ku rozchodzenia się fali .

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: