Archive for Sierpień, 2012

W MODELU ATOMOWYM

W modelu atomowym jej źródłem są oddziaływania między atomami, więc fala jest tu formą zespołowego ruchu wszystkich atomów w danym materiale. Godne podkreślenia jest to, że choć fale są niczym innym jak ruchem atomów, jednocześnie ist­nieją w materii jako konkrety na równi z ato­mami. Takie fale są nazywane falami sprę­żystymi lub, inaczej, mechaniczny- m i. Mogą być falami powierzchniowymi lub głębinowymi. W każdym przypadku ich istotną cechą jest ruch zaburzenia w ośrodku tam i z powrotem. Można odróżnić trzy rodzaje fal. Pierwszy — to fala podłużna znana ja­ko fala dźwiękowa, w której ruch tam i z po­wrotem w ośrodku odbywa się wzdłuż kierun­ku rozchodzenia się fali .

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

TRZĘSIENIE ZIEMI

Trzęsienie ziemi wywołuje drgania w otaczających jego epicentrum skałach; drgania te rozchodzą się szeroko wokół poprzez ziemię i jako tzw. fale sejsmiczne są odbierane w laboratoriach na ca­łym świecie. Z badań fal sejsmicznych docho­dzących z głębi Ziemi wyprowadza się mnós­two wniosków dotyczących wewnętrznej bu­dowy globu ziemskiego. Występowanie tzw. strefy cienia w przypadku ścinających fal sej­smicznych, w której wykrywa się tylko fale zgęszczone, jest znakomitym świadectwem płynnego charakteru rdzenia Ziemi. Jeśli kontinuum jest dopełnieniem punktu, fala jest dopełnieniem cząstki. Jeśli bila z uto­pium jest idealizacją cząstki, dopełniającym ią ideałem jest fala sinusoidalna, która ma takie samo prawo stania się archetypem fizyki, jak bila.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.