//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2012

NATURA GWIAZD

Wrzesień 17th, 2012 Brak komentarzy

W rzeczywistości bowiem, aby zrozumieć naturę gwiazd, musimy wnik­nąć szczegółowo w budowę materii. Zawróćmy więc w celu prześledzenia postaci, jakie może przyjmować materia nieożywiona. Pomoże nam w tym odkrycie przez chemię atomu. Atom jest prostym składnikiem matem. Istnieje tylko około stu rodzajów atomow. Wszystkie mniej lub bardziej skomplikowane substancje, z którymi się spotykamyskładają się bądź z jednego rodzaju atomów, bądz z mieszaniny różnych rodzajów, bądź wreszcie z ich chemicznych połączeń. Atom jest zbyt mały, aby można było zobaczyć go bezpośred­nio (choć można ujrzeć jego obraz powstający np. w mikroskopie jonowym), lecz nie należy wątpić w jego istnienie. Przekonujących dowo­dów dostarczyła chemia, a w ostatnich stu la­tach również fizyka.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

WIELE WŁAŚCIWOŚCI

Wrzesień 4th, 2012 Brak komentarzy

Wiele właściwości otaczającej nas materii, zwłaszcza mechanicznych i cieplnych, daje się wyjaśnić dzięki wyobrażeniu sobie chmary mi­kroskopijnych bil pozorujących atomy. Rozpro­szone — przedstawiają gaz, gęsto ułożone w pewnym porządku o krótkim zasięgu ciecz lub bezpostaciowe ciało sta­łe, takie jak szkło. Jeśli wprowadzimy do tej chmary atomów porządek o dalekim zasięgu, otrzymamy kryształy zarówno płynne, jak stałe. Jeśli połączymy je w łańcuchy, jak perły w naszyjniku, staną się Mogą one krążyć pojedynczo jako atomy pier­wiastków lub w grupach jako cząsteczki.Przyroda ogromnie uprościła obraz świata wprowadzając doń atomy, lecz to nie wystar­cza fizyce.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: