Archive for Wrzesień, 2012

TWORZENIE TEORII

Tworze­nie teorii jakiegoś kryształu można zacząć od założenia, że jest on siecią punktową, co wy­jaśni jego swoistą symetrię, następnie można przekształcić punkty w bile z utopium, co po­zwoli zbadać jego mechaniczne i cieplne właś­ciwości, lfecz w końcu, aby wiedza o tym krysz­tale stała się pełniejsza, bile muszą stać się rzeczywistymi atomami i muszą zostać uwzględ­nione osobliwości tych atomów.Tak to powinno wyglądać, ale nie zniechęca to fizyka w jego poszukiwaniu prostoty do po­sługiwania się — z dobrym skutkiem — jeszcze bardziej nierealistycznymi pojęciami niż bila z utopium czy cząstka punktowa. Cóż może być bardziej zaskakującego niż całkowite zlekce­ważenie istnienia atomów? Przyjmijmy, że to ciało stałe lub tamta ciecz stanowią k o n t i-n u u m — substancję wypełniającą całą prze­strzeń zajmowaną przez obiekt. Taki model, choć brutalnie upraszcza rzeczywistość, służy wyjątkowo sprawnie w badaniach obiektów du­żo większych od atomu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

POJĘCIE KONTINUUM

Pojęcie kontinuum jest poniekąd dopełnie­niem pojęcia punktu. Jest równie jak ono nie- fizykalne, lecz w swoim zakresie stosowania wyjątkowo cenne. Jedną ze wspaniałych rzeczy pojęciowych w fizyce stało się kontinuum za­razem i jednorodne, i izotropowe. Jednorodna substancja w każdym punkcie ma takie same j właściwości, w substancji izotropowej właściwości są całkowicie niezależne od kierunku. Taki ośrodek jest szczególnie popularny w fi­zyce i powinien mieć własną nazwę, np. chi — utworzoną z pierwszych liter jego charaktery- ] styki w języku angielskim (continuum, homo- geneous, isotropic) oraz grecką literę x (chi) i jako symbol. Chi pojawia się wszędzie — jako model samego wszechświata, jako tworzywo i archetypowej bili, które nazwaliśmy utopium.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

GAZ DOSKONAŁY

Ono tworzy gaz doskonały, ciecz doskonałą i, nadanie mu właściwości sprężystych, wspaniale proste ciało stałe. Ten model przy­nosi też dodatkowe zyski pod względem ma- I tematycznym, gdyż do opisu jego zachowania można używać rachunku różniczkowego i całkowego.Pojęcie kontinuum ma jednak tę istotną przewagę nad modelem atomowym, że pod- i kreślą właściwości, które cechują całość bada­nego obiektu. Nabierają znaczenia cechy cało­ściowe, mikroskopowe zaś szczegóły są roz­myślnie zaciemnione, aby przejawy cech cało­ściowych rzucały się bardziej w oczy. Jednym z takich przejawów, o ogromnym znaczeniu w fizyce, jest fala.W pierwszym przybliżeniu, jako ruch w dół i w górę przenoszony po powierzchni wody, ze zdolnością do odbijania się, załamywania, ugi­nania i nakładania, fala jest niewątpliwie rze­czą.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.