//////

Archiwum

Archiwum dla Październik, 2012

NIEOŻYWIONA MATERIA

Październik 26th, 2012 Brak komentarzy

W każdym razie postacie materii nieożywio­nej są niewyobrażalnie różnorodne. Jak sobie radzić z taką złożonością? Jednym ze sposobów jest spojrzenie na całą dostępną naszemu bezpośredniemu poznaniu materię jak na jedno ogromne ciało — Ziemię. Ziemia wtedy stanie się dla nas pierwszą rze­czywistą rzeczą fizyki. Budowa i skład tego kolosalnego obiektu są niewiarygodnie złożone, lecz on sam może mimo to zachować się w uproszczeniu prawie tak jak powiększona do ogromnych rozmiarów wersja naszej bili z uto­pium. Księżyc, Słońce i poszczególne planety również możemy traktować jak ta­kie bile. Chociaż każdy z tych obiektów jest niepowtarzalny, godzien studiów poświęconych wyłącznie jemu, jednocześnie stanowi przykład pewnej grupy obiektów.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

UKŁAD SŁONECZNY

Październik 8th, 2012 Brak komentarzy

Wynika to z pojęcia Układu Słonecznego. Ziemia jest jed­ną z planet, Słońce — lokalną gwiazdą, jedną spośród 1011 gwiazd tworzących naszą Galaktykę, która sama z kolei jest częścią gromady galaktyk, jednej z wielu gromad we wszechświecie. I to są wszystkie największe rzeczywiste rzeczy interesujące fizykę: wszechświat, w któ­rym jest zawarta całość materii i który stano­wi jedyną prawdziwie niepowtarzalną rzecz badaną przez fizykę; gwiazda, będąca atomem galaktyki; planeta, satelita gwiazdy. Wszech­świat, galaktyka, gwiazda i planeta — nadają się do zobrazowania potęgi ośrodka chi (poję­cie to zostanie wyjaśnione później), nieskoń­czenie ogromnej bili z utopium, a czasami na­wet czegoś, co może udawać cząstkę punktową. Przedstawiają one materię w skali najwięk­szej. Gdy skala jest tak wielka, często można sobie pozwolić na pominięcie szczegółów; czę­sto, ale nie zawsze.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: