Archive for Listopad, 2012

NATURA GWIAZD

W rzeczywistości bowiem, aby zrozumieć naturę gwiazd, musimy wnik­nąć szczegółowo w budowę materii. Zawróćmy więc w celu prześledzenia postaci, jakie może przyjmować materia nieożywiona. Pomoże nam w tym odkrycie przez chemię atomu. Atom jest prostym składnikiem matem. Istnieje tylko około stu rodzajów atomow. Wszystkie mniej lub bardziej skomplikowane substancje, z którymi się spotykamyskładają się bądź z jednego rodzaju atomów, bądz z mieszaniny różnych rodzajów, bądź wreszcie z ich chemicznych połączeń. Atom jest zbyt mały, aby można było zobaczyć go bezpośred­nio (choć można ujrzeć jego obraz powstający np. w mikroskopie jonowym), lecz nie należy wątpić w jego istnienie. Przekonujących dowo­dów dostarczyła chemia, a w ostatnich stu la­tach również fizyka.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

WIELE WŁAŚCIWOŚCI

Wiele właściwości otaczającej nas materii, zwłaszcza mechanicznych i cieplnych, daje się wyjaśnić dzięki wyobrażeniu sobie chmary mi­kroskopijnych bil pozorujących atomy. Rozpro­szone — przedstawiają gaz, gęsto ułożone w pewnym porządku o krótkim zasięgu ciecz lub bezpostaciowe ciało sta­łe, takie jak szkło. Jeśli wprowadzimy do tej chmary atomów porządek o dalekim zasięgu, otrzymamy kryształy zarówno płynne, jak stałe. Jeśli połączymy je w łańcuchy, jak perły w naszyjniku, staną się Mogą one krążyć pojedynczo jako atomy pier­wiastków lub w grupach jako cząsteczki.Przyroda ogromnie uprościła obraz świata wprowadzając doń atomy, lecz to nie wystar­cza fizyce.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

PRAGNIENIE PROSTOTY

Fizyka pragnie krańcowej prostoty i stając w obliczu trudności z poznawaniem szczegółowych właściwości każdego pojedyn­czego atomu — od najprostszego, wodoru, do najbardziej złożonych — składa hołd chemi­kom za ich godny podziwu hart. Fizyka jed­nakże nie może całkowicie uniknąć trudności i też nie unika ich. Musi bowiem przypisać każdemu atomowi pewną właściwą mu charak­terystykę; tym lepiej, im mniej będzie ona sprawiała kłopotów. Dlatego też fizyk jest kon- tent odkrywając, że wszystkie gazy, z jakich­kolwiek składałyby się atomów lub cząsteczek, zachowują się z grubsza podobnie. Do tego stojpnia podobnie, że może on wprowadzić po­jęcie gazu doskonałego jako wzorca j zachowania wszystkich gazów.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.