//////

Archiwum

Archiwum dla Grudzień, 2012

NASZ FILOZOF

Grudzień 29th, 2012 Brak komentarzy

Nasz filozof przyrody z epoki kamiennej mógłby się doma­gać funduszy przeznaczonych specjalnie na produkcję kamieni kulistych. Jednakże mimo niewątpliwego uroku rzeczywista bila nie jest jeszcze rzeczą dostatecznie prostą. Jej wadą jest to, że ma powierzchnię, a powierzchnia —o  czym wspomnieliśmy na początku — nie jest rzeczą prostą. Jednakże każdy obiekt, aby wy­odrębnić się od otoczenia, musi koniecznie mieć powierzchnię.W tym stanie rzeczy wyidealizujmy tę po­wierzchnię w czystej wyobraźni, aby była nie­skończenie ostra, doskonale gładka i całkowicie pozbawiona jakichkolwiek cech. A skoro ideali­zujemy, uczyńmy bilę doskonale jednorodną, z materiału nieskończenie twardego i doskona­le sprężystego — czy nie nazwiemy go uto- p i u m? Oto mamy pierwszą prostą rzecz — bilę zrobioną z utopium. A przecież nic takiego nie istnieje.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

OD SAMEGO POCZĄTKU

Grudzień 22nd, 2012 Brak komentarzy

Bila z utopium jest wytworem wyobraźni, a nikt trzeźwo myślący nie wierzy w realny byt wytworów wyobraźni i w tym kryje się, paradoksalnie, ich siła. Wiemy od samego początku, że to nieprawda, że nie ma niczego takiego jak idealna bila, lecz oszaco­wawszy różnicę między konkretną rzeczą a jej niedoścignionym ideałem możemy zrobić krok naprzód. Prostota pojęciowa idealnej bili jest nieoceniona. Na jednym krańcu skali bila z utopium może zastępować gwiazdę obiegają­cą gromadę gwiazd gdzieś w galaktyce lub pla­netę krążącą wokół Słońca. Na drugim krańcu może ona być atomem — jednym z wielu usta­wionych w regularnej sieci kryształu lub tez błąkającym się jako najdrobniejszy składnik cieczy lub gazu.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

MODEL ATOMU

Grudzień 10th, 2012 Brak komentarzy

Model atomu zaproponowany przez Bohra tworzą na­ładowane cząstki z utopium. Wiele właściwości ciał stałych, cieczy, gazów i plazmy można za­dowalająco wyjaśnić, myśląc tymi kategoria­mi. W skrócie — bila z utopium jest idealną cząstką elementarną mechaniki klasycznej Chociaż zawiodła nas jako model cząstki z kró­lestwa kwantów — elektrony, protony i neu­trony nie zachowują się bowiem jak bile — jej użyteczność w innych dziedzinach czyni z niej jeden z archetypów fizyki.Jest jednak tylko pojęciem — wytworem wyobraźni. Nie istnieje w świecie rzeczywi­stym, ale głośno domaga się, byśmy zwrócili na nią uwagę. Jest ideą. Kiedyś w przyszłości byc może będzie istniał kierunek zwany Fizy­ką Erewhon (termin zapożyczony od Samuela Butlera), który zajmie się wyłącznie wszech­światami możliwymi, ale nierzeczywistymi; po­wstanie on, gdyż fizyka świata rzeczywistego będzie całkowicie opracowana, lecz ludzie na­dal będą chcieli twórczo działać.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: