//////

Archiwum

Archiwum dla Styczeń, 2013

W EPOCE KAMIENNEJ

Styczeń 24th, 2013 Brak komentarzy

Łatwo było Królowej chwalić się przed Alicją, że potrafi pomyśleć przed śniadaniem o sześciu niemożliwych rze­czach, lecz trudno byłoby jej pomyśleć o sześ­ciu prostych rzeczach. Oto banalny przy­kład: co może być prostsze od okrucha skały — kamienia, który można podnieść jedną ręką  rzucić? Praktyka codzienna wymaga, abyśmy zdobyli choć minimum wiedzy o jego locie  wszak kamień jest najprostszym pociskiem. Ministerstwo Wojny w epoce kamiennej mogło być zainteresowane zleceniem badań nad ba­listyką kamieni, lecz niewielu fizyków, z wy­jątkiem sowicie opłaconych, podjęłoby ten pro­blem. Kamień jest rzeczą zbyt złożoną. Jego kształt jest niesłychanie nieregularny. Zasta­nówmy się tylko, w jak skomplikowany sposób powietrze opływa jego chropowatą powierzch­nię. Jak więc z galimatiasu danych dotyczą­cych indywidualnego kamienia wyselekcjono­wać te, które dotyczyłyby wszystkich pocis­ków?

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

UPROSZCZENIE ZAGADNIENIA

Styczeń 22nd, 2013 Brak komentarzy

Aby zagadnienie uprościć, wyciosajmy z ka­mienia bryłę o regularnym kształcie, np. jedną z pięciu pokazanych na rys. 1. Bryły o kształ­cie foremnego czworościanu lub sześcianu wy­dają się dogodniejsze do rozważań ze względu na ich symetrię. A zresztą jakże łatwo wypro­wadzać ogólne wnioski z analizy kształtu tylko tych pięciu regularnych brył! Można więc są­dzić, że są one szczególnie ważnym przedmio­tem rozważań dla osób zawodowo zajmujących się rzeczami prostymi. W rzeczywistości jednak jest inaczej. Założenie, że coś jest’bryłą regu­larną, stanowi wspaniałą koncepcję, jeśli daje najmniejszą szansę rozwiązania problemu. Kep­ler na tej właśnie podstawie z wielkim trudem zbudował teorię Układu Słonecznego. Symetria sześcianu jest ważna w krystalografii.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi:

RZECZYWISTE OBIEKTY

Styczeń 4th, 2013 Brak komentarzy

Niemniej jednak rzeczywiste obiekty o kształcie takiej czy innej bryły regularnej nie odgrywają żad­nej roli w fizyce. Przyczyną ich dyskryminacji jest fakt, że te regularne bryły mają wierz­chołki i krawędzie, toteż ich regularność jest względna: nie wyglądają tak samo, gdy obser­wuje się je z różnych stron. Pewne kierunki są „równiejsze” niż pozostałe. Bryłą regularną pozbawioną wierzchołków i krawędzi jest kula bilardowa, tzw. bila. Bóg świadkiem, że dla fizyka bila jest szczególnie droga. Ma ona w fizyce znaczenie archetypowe i nie dorównuje jej nawet nie­ważka struna.

Kategorie:Czas i przestrzeń Tagi: