//////

Archiwum

Archiwum dla Czerwiec, 2013

ŚRODKI FUNDUSZU SKŁADKOWEGO

Czerwiec 19th, 2013 Brak komentarzy

Środki Funduszu Składkowego są przeznaczane na: świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macie­rzyńskiego,bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Rolników oraz koszty zarządzania Funduszem,inicjowanie i wspieranie rozwoju ubezpieczeń rolników prowadzo­nych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, odpis na Fundusz Administracyjny oraz Fundusz Prewencji i Reha­bilitacji oraz na pokrycie niedoboru tych funduszy.Fundusz Emerytalno-Rentowy jest tworzony:z dotacji budżetowych (uzupełniającej oraz przeznaczonej na ubez­pieczenie zdrowotne opłacane przez Fundusz),ze składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,z refundacji ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na po­krycie wydatków związanych m.in. z wypłatą świadczeń z innego ubez­pieczenia. Świadczenia wypłacane z Funduszu Emerytalno-Rentowego są gwa­rantowane przez państwo. 

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: