Archive for Listopad, 2014

TRYB TWORZENIA PLANÓW FINANSOWYCH

Przedstawmy teraz tryb tworzenia planów finansowych opisany w roz­porządzeniu Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. Projekty planów państwowych jednostek budżetowych opracowywane są przez kierowników państwowych jednostek budżetowych na podstawie infor­macji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, przekazanych przez dysponentów części budżetowych.Projekty planów zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie ustawy bu­dżetowej zatwierdzane są przez kierowników jednostek, a następnie przeka­zywane dysponentowi części budżetowej. Podobny tryb obowiązuje przy sporządzaniu projektów planów samorzą­dowych jednostek budżetowych, przy czym informacje ó dochodach i wydat­kach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej przekazywane są kierowni­kom jednostek budżetowych przez zarządy JST i to im przekazywane są później projekty zatwierdzone przez kierowników jednostek budżetowych.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI PLANÓW

Projekty planów finansowych są weryfikowane odpowiednio przez: dys­ponentów części budżetowych i zarządy JST. W celu zapewnienia ich zgod­ności z projektem ustawy lub uchwały budżetowej mogą oni wprowadzić zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników jednostek budżetowych. Jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na podstawie projektów planów finansowych do czasu opracowania planów uwzględnia­jących ostateczne kwoty dochodów i wydatków przyjęte w ustawie lub uchwale budżetowej.Zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych mogą być wprowadzane, jeśli:Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów lub Minister Finansów po­dejmie decyzję o zmianach wydatków budżetu państwa lubzarząd JST wprowadzi zmiany planu dochodów i wydatków w cza­sie wykonywania budżetu.

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.