//////

Archiwum

Archiwum dla Maj, 2015

W MOMENCIE WYKUPIENIA BONU

Maj 26th, 2015 Brak komentarzy

Dyskonto zaliczane jest do wydatków na obsługę długu w momencie wykupienia bonu. Oznacza to, że całą operację ujmuje się w ewidencji księ­gowej w taki sposób: w dniu sprzedania bonu odnotowujemy zaciągnięcie zobowiązania w wysokości faktycznie zapłaconej ceny (w naszym przykładzie — 9 910 zł),w dniu wykupu bonu odnotowujemy spłatę zobowiązania w wyso­kości ceny zapłaconej przez nabywcę (9 910 zł) i wydatek (koszt obsłu­gi długu) w wysokości udzielonego dyskonta (90 zł). Alternatywną metodą byłoby odnotowanie — w momencie sprzedaży — zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nominalnej wartości bonu (10000 zł) i jednoczesnego wypłacenia odsetek (90 zł), a następnie odnotowanie — w mo­mencie wykupu bonu przez nabywcę — spłaty zobowiązania w wysokości nominalnej wartości bonu (10000 zł).

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

SENS DOKONANEJ OPERACJI

Maj 6th, 2015 Brak komentarzy

Łatwo możemy sprawdzić, że obie me­tody prawidłowo opisują sens dokonanej operacji, z tym że: w przypadku pierwszym przyjęte do ewidencji zobowiązanie nie od­powiada wartości wyemitowanego bonu,w drugim przypadku odnotowujemy „wirtualny” wydatek, który nie ma odbicia w faktycznie dokonanej wypłacie.Zauważmy też, że pierwszy z omówionych sposobów ujęcia operacji sprzedaży bonu skarbowego z dyskontem jest dla budżetu państwa korzyst­niejszy w tym sensie, że dokonanie wydatku następuje później — w mo­mencie wykupu bonu, a nie przy jego sprzedaży, niższe jest też formalnie ujęte w ewidencji budżetowej zadłużenie. Przykład ten pokazuje zarazem, że kasowe ujęcie wydatków budżetowych nie jest tak proste i jednoznaczne, jak można przypuszczać.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: