Archive for Maj, 2015

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WŁADZĘ

Inwestycje realizowane przez władze publiczne na ogół nie służą gene­rowaniu dochodów, nie to jest w każdym razie zasadniczym powodem ich podejmowania. Nie można wymagać, by każda budowa drogi, założenie miejskiego parku albo zakup autobusów dla komunikacji miejskiej (dotowa­nej!) przyniosła wymierne, możliwe do wyliczenia korzyści. Inwestycje publiczne finansowane są — tak jak bieżące koszty wykonywania zadań publicznych — z podatków. Realizowane są więc głównie po to, by zadania publiczne mogły być wykonywane jak najlepiej. Efektywność inwestycji pu­blicznych mierzy się nie stopą zwrotu z poniesionych nakładów, ale przede wszystkim satysfakcją obywateli — tak w każdym razie powinno być. 

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.

NIE KAŻDA INWESTYCJA MA SENS

  • Nadmiar inwestycji może być dla finansów publicznych groźny; jeśli jednak poziom nakładów inwestycyjnych spadnie poniżej poziomu za­pewniającego przyzwoitą gospodarkę środkami trwałymi (możliwość realizacji inwestycji odtworzeniowych, wystarczające środki na moder­nizacje i remonty), to poniesiemy duże straty spowodowane degradacją majątku publicznego;nie każda inwestycja ma sens — na pozór w przypadku inwesty­cji inaczej niż w przypadku wydatków bieżących — zawsze widoczny jest jej efekt w postaci nowego majątku; niestety, czasem inwestycja jest bardziej sposobem na zaspokojenie ambicji władz, niż przedsię­wzięciem wynikającym z faktycznych potrzeb i ich hierarchii — takie inwestycje to nowożytne piramidy Cheopsa — są mało użyteczne, ale mają świadczyć o wielkości ich inicjatorów; powstrzymamy się od przykładów, ale czytelnicy bez trudu sami znajdą takie piramidy i lo­kalne piramidki (wszystko na skalę ich twórców).

Witaj! Mój zawód to też moja pasja, od lat prowadzę biuro rachunkowe i współpracuje z wieloma przedsiębiorcami. Tajniki księgowości to moja codzienność dlatego postanowiłem prowadzić tego bloga, żeby pomóc tobie w prawidłowej interpretacji przepisów. Jeśli masz jakieś pytania zostaw komentarz lub napisz do mnie za pomocą formularza kontaktowego! Postaram się Ci pomóc.