//////

Archiwum

Archiwum dla Sierpień, 2015

NAJWIĘKSZY PROBLEM ZWIĄZANY Z WYDATKAMI BIEŻĄCYMI JEDNOSTEK

Sierpień 25th, 2015 Brak komentarzy

Największym problemem związanym z wydatkami bieżącymi jednostek sektora finansów publicznych jest to, że mają one tendencję do odrywania się od zadań, którym powinny służyć. Jak już kilkakrotnie podkreślaliśmy, wydatki publiczne ponoszone są zawsze w celu wykonania pewnych zadań publicznych. Wyraźnie widoczna jest skłonność do tego, by za podstawowe uzasadnienie dokonywania wydatków bieżących uznawać „utrzymanie funkcjonowania jednostki” — oznacza to, że działanie administracji staje się celem samym w sobie, jednostka wygrywa ze swoimi zadaniami. Nieste­ty, podejście do problemu funkcjonowania instytucji publicznej wyrażające się stwierdzeniem: „Jak dobrze by się nam pracowało, gdyby nie petenci” , nie jest tylko anegdotą — takie myślenie często objawia się w planowaniu wydatków publicznych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi:

PODŁOŻE PROBLEMU

Sierpień 10th, 2015 Brak komentarzy

Podłożem tego problemu jest z jednej strony utrzymujący się nadal ogromny wpływ różnych środowisk zawodowych, energicznie broniących swojej pozycji i interesów ekonomicznych, na funkcjonowanie sfery pu­blicznej i jej finanse, z drugiej — brak w procedurach zarządzania finansami publicznymi (i szerzej — w procedurach zarządzania działalnością instytu­cji publicznych) konsekwentnego stosowania podejścia opartego na wyzna­czaniu i egzekwowaniu zadań, które winny być wykonane. Podstawową kwestią jest więc dziś ścisłe związanie wydatków na funk­cjonowanie instytucji publicznych z ich zadaniami i rozliczanie wykonania tych zadań. Bez tego ścisłe egzekwowanie przepisów określających zasady dokonywania wydatków bieżących nie będzie skutecznie chroniło przed nieefektywnym gospodarowaniem środkami publicznymi.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: