//////

Archiwum

Archiwum dla Wrzesień, 2015

WYDATKI RZECZOWE

Wrzesień 13th, 2015 Brak komentarzy

Wydatki rzeczowe jednostek sektora finansów publicznych są co do rodzaju tak zróżnicowane, jak zróżnicowane są ich zadania, a asortyment towarów nabywanych przez instytucje publiczne jest prawdopodobnie szerszy niż asortyment zakupów dokonywanych przez gospodarstwa do­mowe. Inna jest natomiast struktura tych zakupów niewątpliwie w wydat­kach sektora finansów publicznych udział żywności (a jeszcze bardziej — używek) jest niższy niż w koszyku przeciętnego gospodarstwa domowe­go. Nie ma jednak precyzyjnych danych o tej strukturze, w rezultacie nie potrafimy też precyzyjnie obliczyć deflatorów wydatków rzeczowych, czyli wskaźników obrazujących zmiany wartości wydatków rzeczowych spowodowanych zmianami cen. Posługiwanie się przy planowaniu i ana­lizie wydatków rzeczowych wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych jest więc uproszczeniem, wymuszonym brakiem bar­dziej precyzyjnych danych.

Kategorie:Finanse publiczne w Polsce Tagi: