Zwierzęta

Tajemnice zwierząt

Obserwując zwierzęta w ich środowisku naturalnym możemy się dowiedzieć naprawdę kilku, bardzo interesujących rzeczy. Nie możemy zapominać, że zwierzęta również mają pewne zasady, które można nazwać prawem(w zależności od gatunku). W stadach panuje hierarchia, której załamanie grozi wydaleniem(np. w przypadku wilków). Jest to przykład ścisłej współpracy w dosłownie wszystkim – począwszy od zdobywaniu pokarmu, a kończąc na wzajemnej higienie. Jestem pewien, że bez takich zwyczajów wilki nie przetrwałyby tak długo, ponieważ to ewolucja wyrobiła w nich takie mechanizmy, które teraz tworzą z nich zwierzęta, która umieją przystosować się do niemalże każdego środowiska(dlatego też można je spotkać w różnych odmianach na prawie wszystkich kontynentach). Warto obserwacji są również małpy człekokształtne, które swoim zachowaniem, priorytetami przypominają człowieka – nie powinno nas to dziwić, bowiem według teorii ewolucji wywodzimy się właśnie do małp. Naturalnie jest to kwestia sporna, ponieważ kłóci się z ogólną ideą wiary(np. chrześcijańskiej).

Read More